17 april 2011

Bäst lämpad för uppgiften? Nej, inte enligt vårdvalets marknadsprinciper

SVT
Idag träffades 170 barnmorskor i Kristianstad för att bland annat sätta press på Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen.

Vad som retat upp barnmorskorna är beslutet att kvinnoklinikerna inte får ackreditera sig till att bli mödravårdscentraler, trots att hela mödravården idag bedrivs utifrån just kvinnoklinikerna. Att beslutet dessutom fattats på tjänstemannanivå, och muntligen utan möjlighet för de anställda att ta del av beslutsprocessen har inte gjort saken bättre.