18 april 2011

FK-anställda frågas ut om sina åsikter om sjukförsäkringsreglernaST Press
»Tycker du att regelverket kring rehabiliteringskedjan är legitimt?« Frågan ska ställas i en enkät till handläggare på Försäkringskassan. Svaren jämförs sedan med de beslut handläggaren fattar. »Osmakligt«, anser Thomas Åding, ST.

I slutändan korskörs svaren från varje enskild handläggare med sjukskrivningstiderna i deras ärenden.

– Vi tycker att det låter ganska osmakligt, säger Thomas Åding, vice ordförande i ST inom Försäkringskassan.
Många anställda är djupt kritiska till de nya sjukreglerna, framhåller han. Men man följer lagstiftningen.

Han påminner om när Säpo anklagade personal vid Migrationsverket för att vara vänsteraktivister. Det blir en väldigt otrevlig debatt om man ifrågasätter statsanställdas rätt att ha en politisk åsikt, säger han.
– Och vi frågar oss vad man ska göra med svaren i denna under¬sökning.

[…]
Pathric Hägglund (Projektledare för enkätundersökningen) avfärdar kritiken. De frågor som gäller synen på rehabkedjan är oproblematiska, anser han.

[…]

På frågan om Försäkringskassan ska försöka utbilda bort kritiska uppfattningar om
rehabiliterings¬kedjan svävar Pathric Hägglund dock på målet.
– En handläggare får naturligtvis ha vilka uppfattningar han eller hon vill privat, men helst ska handläggarens uppfattningar inte påverka besluten.
UNDERSÖKNINGEN
Granskningen görs i tre steg. I det första får hand­läggarna svara på frågor om bland annat ålder, utbildning, uppfattning om rollen som stats­tjänsteman och sin inställning till det nya regel­verket i sjukförsäkringen. Därefter grans­kar ISF hur attityderna påverkar hand­läggarnas insatser och beslut. I en tredje del tittar man på hur långa sjukskrivningarna blir i ärendena som de enskilda handläggarna ansvarar för.

Att som Pathric Hägglund kalla synen på rehabkedjan (och sjukförsäkringsreglerna) för oproblematiska är minst sagt en sanning med modifikation.

Den 25 april kommer det genomföras ett påskupprop. Många har anslutit sig sedan det startades på facebook i januari. Sjuka, anhöriga, läkare, sjuksköterskor, psykologer, FK/AF-anställda, socialsekreterare, författare, politiker av alla färger, agnostiker, ateister, troende, kyrkligt lekfolk, diakoner, präster, pastorer, frälsningssoldater och biskopar.

Andra bloggar om rehabkedjan
och påskuppropet

Lästips: "Gå inte på bluffen om sjukförsäkrningen", Ska(m)ligt värre för nu är det ännu sjukare, Kristersson!, Något har gått sönder i Sverige, Kosmetika stoppar inte upproret., Skenmanöverns mästare får hård kritik, Dags att köpa egen räls och sjukförsäkring…, Den otrygga arbetsmarknaden

Media
DN1, 2, SvD, Ex1, 2, 3, Svt