22 mars 2011

Gästblogg: Vad är det som behöver förenklas, Hillevi Engström?


IF Metall reagerar starkt mot Regeringens förslag om en "förenklad" studieledighetslag. I själva verket handlar det om att minska möjligheterna för facklig utbildning, skriver Paula Thunberg Bertolone på IF Metalls förbundskontor.

Regeringen planerar att lägga ett nytt förslag på ledighetslagstiftning där studieledighetslagen ska ingå. De kallar det återigen för förenklingar när det i själva verket tydligt framgår att det kommer att drabba löntagarna och dom fackliga organisationerna hårt.

IF Metall är för kompetensutveckling, flexibilitet, omställning och trygghet, vi vill att våra medlemmar så fort som möjligt ska gå en facklig utbildning, för att få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.

Den moderatledda regeringen vill att medlemmar ska vara anställda minst sex månader sammanhängande eller minst tolv månader de sista två åren för att få rätt att gå en enda dags facklig utbildning.

Detta i kombination med en borgerlig arbetsmarknad där allt fler får korta visstidsanställningar vilket kan innebära att det kan ta flera år för en medlem att få gå en enda dags facklig utbildning.

De vill även förlänga ansökan för att få gå en facklig utbildning från en dag till 2 månader. Alltså att du ska ansöka minst två månader innan kursstart för att gå en facklig utbildning.

IF Metall är för den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter löser detta, utifrån den lagstiftningen vi har idag. Vi som parter har inga problem och vi har heller inga direkta tvister om detta.

De vill också att arbetsgivaren ska ha rätt att skjuta på utbildningen i sex månader om utbildningen är längre tid än en vecka. Detta kommer att kraftigt försvåra fackets möjligheter att ordna och planera fackliga studier.

Att regeringen dessutom tar bort arbetsgivarens skyldighet att informera den fackliga organisationen om han avser att skjuta på utbildningstillfället kan inte ses som något annat än att regeringen återigen flyttar makten från löntagarna och deras fackföreningar till arbetsgivaren.

Med anledning av detta måste man ställa ett antal frågor till regeringen:
 • Varför ska ni försämra studieledighetslagen på detta sätt, de kommer att svara att proppen ännu inte är lagd, då säger ni att ni agerar och är arga på den lagrådsremiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 28 januari 2010 och var tänkt att träda i kraft 1 augusti 2010.
 • Hur lång tid tycker ni att man ska kunna vara visstidsanställd?
 • Hur många tycker ni ska kunna vara visstidsanställda samtidigt?
 • Hur många får en längre anställning på 6 månader på ett företag idag?
 • Hur många går från ena arbetsgivaren till den andra med kortare anställningar?
 • Hur länge ska man kunna vara inhyrd på en arbetsplats?
 • Hur många får en fast anställning direkt idag?
 • Är ni för kompetensutveckling?
 • Hur fort tycker ni att man ska ha rätt att få reda på sina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen?
 • Hur många tvister finns det mellan parterna gällande facklig utbildning?
 • Är det inte arbetsmarknadens parter som ska sköta detta?
 • Varför ska ni flytta över hela bestämmandet till arbetsgivarna?
 • Om ni kallar det för förenkling, varför undantar ni inte all utbildning som den fackliga utbildningen är idag?
Ställ de borgerliga politikerna mot väggen – ifrågasätt och kräv att förslaget stoppas!

Paula Thunberg Bertolone
Nu har förslaget försenats och förhoppningsvis kan det uppmärksammas för att oppositionen och arbetsmarknadens parter få en chans att ställa sina frågor och få förklarat vad som egentligen blir enklare.

Vidare läsning: