23 mars 2011

Det var bättre förr: en sammanställning över skillnader i arbetsmarknadspolitiken - då och nu


Bengt Fredriksson på bloggen FASAN har gjort en sammanställning över de olika arbetsmarknadsåtgärderna som fanns under den förra regeringen och vad som finns under Alliansregeringen.

Han skriver att:
”Jag trodde att det skulle vara lätt att googla och söka sig fram till de villkor som gällde för plusjobb och beredskapsarbete när de var aktuella, för att genom en tydlig tabell, en gång för alla visa den i mitt tycke enorma skillnad de utgjorde jämfört med Fas3 men det visade sig vara nästan omöjligt.

Här är ändå ett försök: Rätta mig gärna.”

Lön/ersättning för Beredskapsarbete/Plusjobb
 • Lönesättningen är fri det vill säga det är upp till arbetsgivaren, den anställde och eventuellt facket.
 • Lönerna var lägre än marknadslönerna men ändå avsevärt högre än dagens aktivitetsersättning i Fas3.

Lön/ersättning för Fas3
 • Ingen lön, endast ersättning från försäkringskassan under förutsättning att man uppfyller gällande arbetsvillkor, då lägst 223 kr - högst 680 kr per dag brutto.
 • För de som inte uppfyller villkoren för ersättning gäller försörjningsstöd.

Skillnad i lön/ersättning:
 • Minst 2000 kr netto/månad till Beredskapsarbete/Plusjobbens fördel.
 • I dagsläget skulle också Beredskapsarbetaren/Plusjobbaren också få jobbskatteavdrag, något som inte den Fas3-anställde får ta del utav oavsett syssla/pyssla.

Semester för Beredskapsarbete/Plusjobb
Gav semester och semesterersättning

Semester för Fas3
 • I överenskommelse med anordnare kan en slags semester eller rättare sagt “frigång” beviljas i högst 20 dagar, då skall den fas3-anställde även stå till arbetsförmedlingens förfogande.

Skillnad i semester:
I Fas3 har du ingen semesterersättning och ingen total frihet. Kanske du inte heller behöver den eftersom du knappast har råd att semestra någonstans med Fas3-ersättning.

Sysslor
i Beredskapsarbete/Plusjobb
 • Kunde i princip vara, på marknaden redan förekommande arbeten. Pågick tills ny period för A-kassa intjänats (6 mån).
Sysslor i Plusjobben
 • Arbeten som ej ansågs konkurrera med befintliga jobb. Högst 2 år per anordnare.
Sysslor i Fas3
 • Samhällsnyttiga sysslor. I praktiken har det visat sig vara allt från ingenting till regelrätt arbete. Regelverket säger att de sysslor som utförs ej får konkurrera med befintliga arbeten. Högst 2 år per anordnare.

Skillnad i sysslor:
Beredskapsarbetena gav mest konkurrenskraft, men har nackdelen att de kan missbrukas av arbetsgivare som enkelt kan byta ut arbetskraft efter hand. Lägre lön än ordinarie anställda.
Plusjobben gav sällan bra meriter men var ändå närmare arbetsmarknaden än Fas3.
Fas3 enligt regelboken ger ingen merit överhuvudtaget som är gångbar på arbetsmarknaden.

Övrigt
 • För Beredskapsjobb/Plusjobb gällde för arbetsmarknaden gällande regler och avtal med undantag för LAS och att plusjobben ej var A-kassegrundande.
 • I Fas3 gäller försäkringskassans regler, arbetstid mellan 8-17 om ej särskild överensstämmelse skett. Fyra timmars arbetssökande per vecka skall beviljas.
 • Fas 3 är ej avtalspensionsgrundande.
 • Fas 3 är ej A-kassegrundande.
 • Fas3 är också unik genom att den ger anordnaren 225 kr/dag (runt 5000 kr/månad) för varje Fas 3 person den tar emot. Detta har visat sig ge upphov till mindre seriösa anordnare som ser detta som en möjlighet att livnära sig genom andra människors arbetslöshet.
Den här veckan pågår en aktion mot Fas3 som går ut på att man inte ska utföra ett jobb någon annan skulle ha fått lön för. Det är både en fråga om självkänsla och solidaritet med dem som faktiskt blir utkonkurrerade av personer i Fas3. Om anordnarna inte får sysslor utförda som de skulle ha anställt någon för, så kanske Fas3 kan utplånas och människor faktiskt bli anställda för att utföra dessa jobb.

Att vara arbetslös i Alliansens Sverige innebär att man är totalt livegen och utlämnad till Arbetsförmedlingen och anordnare av Fas3 platser. Man tappar all självkänsla och tron på framtiden. Att leva i kanske flera år på en låg ersättning kan knäcka den starkaste. Att dessutom inte få använda sig av sina kunskaper är ”spiken i kistan”

Vidare läsning: