10 mars 2011

Lönestöld för 30 miljoner 2010 - en fördubbling på 3 år
Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. Arbetsgivarna som inte betalar riskerar däremot ingenting. Några sanktioner mot företag som struntar i att betala lön finns inte i lagen.


Det belyser en ny rapport som Unionen har gjort. De har under 2010 hjälpt sina medlemmar att få tillbaka 30 miljoner från företag som av olika anledningar inte har betalat ut rätt lön till sina anställda. En liknande rapport 2008 visade på 10-15 miljoner.

Men det här är alltså enbart det belopp som ett fackförbund har upptäckt.

De tre vanligaste branscherna där de flesta lönefordringsärendena finns
är i antalsordning:
• Tjänsteföretag
• Hotell- och restaurang
• Metallindustri
Problemet är störst i företag med få anställda och som saknar kollektivavtal. Det är ovanligt
att företag som har kollektivavtal inte betalar ut lönerna.


kronofogdens hemsida finns det mer info om hur du ska agera som anställd.

  • Försök i första hand att prata med arbetsgivaren, men gå inte med på att vänta om arbetsgivaren försöker skjuta på utbetalningen. Det är viktigt att agera snabbt; den statliga lönegarantin ersätter bara under en begränsad tid.
  • Om du är medlem i ett fackförbund bör du kontakta dem för att få hjälp.

Martin Westfelt, jurist på unionen har ett än tydligare råd till personer som råkar ut för det här.

-Vänd dig omgående till facket om du inte får din lön. Fristerna som styr det här är så snävt tilltagna, säger Martin Wästfelt, jurist på Unionen.


Fristerna handlar om att få rätt till den statliga lönegarantin om företaget inte sköter sina åtaganden. Du har bara rätt till lönegaranti för perioden 3 månader innan företaget sätts i konkurs. Det är därför du inte ska vänta. Som sagt, ställ krav på din arbetssgivare men drar det ut det minsta på tiden så följ dessa ovanstående råd. Är du inte medlem? Då kan du själv kontakta tingsrätten och överväga att begära företaget i konkurs. Men överväg snabbt.

Fordringar som omfattas av lönegarantin är innestående lön, uppsägningslön,
pensionsfordringar i viss utsträckning, annan ersättning pga.
anställningen och semesterersättning.