9 mars 2011

LO lägger fram ett nytt förslag för deltidsarbetslösa.

Kommunalarbetaren skrev i går om LO:s nya förslag.

Ett efterlängtat förslag bland alla 1000-tals timanställda runt om i landet.

”Den borgerliga regeringen införde 2008 att deltidsarbetslösa bara kan stämpla i 75 dagar mot tidigare 300 dagar. LO vill återställa reglerna.”
Detta förslag –om det går igenom- kommer att innebära att färre timanställda hamnar i Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) så tidigt som sker idag:

”– Vi vill att man ska skilja på varaktigt deltidsarbetslösa och dem som jagar timmar med tillfälliga jobb, säger Oscar Ernerot, vid LO:s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad.”
LO vill vidare ”införa ett krav på varaktigt deltidsarbetslösa ska delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, för tiden upp till 40 timmar/vecka.”

Det är en regel som kommer vara mycket bättre än den som är idag. Som det är nu så tvingas timanställda delta i praktik eller i Fas3 utan att veta hur många procent det får jobb eller ens när de får arbeta. Som timanställd i Kommuner och Landsting står man ständigt beredd att rycka in och arbeta.

”Vi vill att man ska skilja på varaktigt deltidsarbetslösa och dem som jagar timmar med tillfälliga jobb, säger Oscar Ernerot, vid LO:s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad.”
Försvinner 75-dagars regeln får timanställda mycket längre tid på sig att jobba ihop till ett nytt A-kassevillkor, och kan på så sätt slippa bli inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarnatin.

”Kravet på aktivet för den varaktigt deltidsarbetslöse ska, enligt LO, komma senast 30 veckor efter anställningens start. Efter 300 dagars deltidsarbetslöshet ska även de som inte varit varaktigt deltidsarbetslösa in i någon form av aktivitetsstöd.”
LO vill alltså återgå till den gamla regeln om att 300 A-kassa dagar ska gälla. Dock med det nya om att de som utnyttjat sina 300 dagar, ska få aktivitetsstöd inom JUG.

LO har även ett förslag på att göra det lättare att kvalificera sig till en ny A-kasseperiod, genom att sänka nuvarande gräns på 80 timmar/månad till 40 timmar/månad. Allt för få klarar idag att uppfylla ett nytt villkor för att få A-kassa, när man är timanställd.

”– Om man får 40 timmar i stället så behöver man aldrig tveka om att man ska gå med i en a-kassa eller inte som många i dag gör, för att de har en så lös förankring på arbetsmarknaden, säger Ernerot.”
LO vill även på sikt höja nivån till 90 % och att A-kassan ska vara indexreglerad. Som det är nu så har inte A-kassan höjts sedan 2002.

Vidare läsning: