26 februari 2011

Skattefusk går bra – men nåde den som bidragsfuskar

LoTidningen:
Göm undan 10 miljoner kronor på ett bankkonto utomlands och du välkomnas som den omvände syndaren om du självmant erkänner skattefusket. Ta ut 1 000 kronor för mycket i sjukförsäkringssystemet och det hjälper inte hur mycket du ångrar dig, du anmäls till polisen om inte särskilda omständigheter föreligger.