25 februari 2011

FAS 3 - placerade stängdes av - Nu anmäler de arbetsförmedlingen

Efter Arbetet:

Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros kastades ut från Jobbfabriken på grund av kritiken de framförde i Efter Arbetet. Arbetsförmedlingen tog beslutet efter påtryckningar från Jobbfabriken, det bekräftas av en ljudinspelning med dold mikrofon. Arbetsförmedlingen är anmäld till Justitiekanslern.

[...]

Om det visar sig att Arbetsförmedling har stängt av Eliana Carvacho med anledning av uppgifterna i artikeln kan det vara i strid med Yttrandefrihetsgrundlagen eller Tryckfrihetsförordningen eller möjligen Regeringsformen, enligt Daniel Kjellgren, byråchef på Justitiekanslern.