19 januari 2011

Strejk i Tbanan 27 jan? Uppdatering på Konflikten mellan DSTS och MTR

Pressmeddelande från DSTS:
Syndikalistiska Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar
(SAC-DSTS) har varslat om strejk i tunnelbanan den 27 januari. Strejkens
syfte är att uppmärksamma MTR Stockholms arbetsledning, SL och allmänheten
på de arbetsförhållanden de anställda i tunnelbanan idag tvingas arbeta
under.


MTR påstår i DN den 17/1 att de vill fortsätta föra samtal om arbetsmiljö-, säkerhet- och ledningsproblemen i tunnelbanan.


SAC-DSTS har fört dessa samtal med MTR i 14 månader. Redan flera månader innan MTR tog över verksamheten fram till idag har vi gång på gång påpekat vår oro inför de tendenser vi sett föranleda de missförhållanden som vi nu står inför. Trots att MTR säger sig vara medvetna om problemen blir situationen bara värre.

Att föra fruktlösa samtal utan någon som helst vilja att diskutera konkreta åtgärder är ett typiskt exempel på MTRs inofficiella policy gentemot fackföreningar och sin personal i allmänhet. Efter mer än 14 månader kraschade förhandlingar och samtal har vi fått nog! Vi kräver konkreta åtgärdsprogram.

MTR tog över driften av Stockholms tunnelbana för drygt ett år sedan. Vi som arbetar i tunnelbanan har sedan dess sett vår arbetsplats i rask takt försämras på en mängd punkter. Vi har försökt att nå en lösning på
nedanstående problem genom förhandlingar, men MTR är helt oförmögna att
inse allvaret i situationen. Vi ser därför ingen annan utväg än att ta till stridsåtgärder för att få till stånd en lösning.Jag har tagit upp exempel på vad DSTS och personalen är missnöjd med i ett tidigare inlägg. Här är ett till.


Ramtiderna för arbetsförläggningen negligeras. Enkelt uttryckt innebär
detta att de anställda förväntas kunna arbeta i stort sätt när som helst
på dygnet. Det är svårt, utmattande och stressigt att ställa om
dygnsrytmen. Det är mycket påfrestande med s.k. dagkommendering då vi får
tillgång till våra scheman som bäst tre dagar i förväg, att då ha ramtider
som medger förläggning av arbetstiden mellan 4.30 – 22.00 eller 08.00 –
04.30 är oacceptabelt. Det leder till en usel arbetsmiljö som i sin tur
även påverkar säkerheten i tunnelbanan.

Avslutningsvis ber vi de redan hårt beprövade kollektivtrafikresenärerna om ursäkt för eventuella olägenheter under strejken. Våra krav är en
nödvändighet för att säkerställa att god service och säkerhet upprätthålls i Stockholms t-bana.

Rekommenderas:
Storstad - Varför tillväxt
Lena Sommestad - Barnen först (Nej, inte nu längre verkar det som)

Andra bloggar om:
Jöran Fagerlund - Bra diskussioner om miljöarbetet på studiecirkel för nya medlemmar
Leif Mettevainio - Recension av "Hänsyn" en läs- och tänkvärd bok
Christina Meltin Westerlund - "Vi ska inte blanda negrer och andra, SDs miljondonator avslöjad"
Svensson - Avreglering, utförsäljning och förfallna bostäder