20 december 2010

SEKO: ”Säkerhetsbrister i Stockholms tunnelbana”

Ännu ett exempel på att privata företag genererar vinst genom sänkt kvalitet och minskade säkerhetsmarginaler. Denna gången i Stockholms tunnelbana.

Det finns säkerhetsbrister i Stockholms tunnelbana. Trasiga tåg skickas ut i trafik och fel som rapporteras åtgärdas inte. Stress och underbemanning är andra faktorer som påverkar säkerheten negativt. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och Kommunikation – gjort bland medlemmarna.

SEKO har med hjälp av Novus Opinion intervjuat medlemmar inom MTR, som för drygt ett år sedan tog över driften av tunnelbanan från Veolia samt företaget TBT, som ansvarar för underhållet av tåg och vagnar.Undersökningen visar bland annat att två av tre förare och närmare varannan medlem vid TBT upplever att det finns stora brister av underhållet i tunnelbanan. Mer än varannan medlem vid TBT anser att det förekommer att tåg som är mer slitna än vad regelverket tillåter skickas ut i trafik. Vidare uppger sex av tio förare och varannan spärrexpeditör att fel och brister som rapporteras till arbetsgivaren sällan eller aldrig åtgärdas.


Läs hela artikeln här

Om det sparas på detta sättet inom kommunikation, hur sparas det inom privat vård ? Vinst är ju det viktiga och inte allmännyttan !

Tobias Holmberg