1 december 2010

LOTS - Nu ska arbetsförmedlingen trolla med knäna IGEN

I DN idag presenteras den ambitiösa planen för att få nyanlända invandrare i jobb. Den som kallas för LOTS

Idag onsdag tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för nyanlända. Integrationsminister Erik Ullenhag talar om den största förändringen av integrationspolitiken på 25 år.
(Det är ännu en av de historiskt största förändringarna, ökningarna m.m. som Moderaterna inför, kan de inga andra ord?)

Nyanlända ska inte längre bara bli ”omhändertagna”, utan snabbt komma i arbete, som Ullenhag säger. Med den nya reformen ska nyanlända omedelbart efter uppehållstillståndet göra upp en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen och sedan få stöd av en privat lots.

Men vad man än tycker om införandet av systemet så finns det också rent organisatoriska problem.

Enligt en artikel i TCO-tidningen så är systemet inte i närheten av att vara på plats ännu.
Arbetsförmedlingen ligger fortfarande tungt under bördan av att hantera alla de som finns i limbo mellan att vara sjukskrivna och att ha "arbetsförmåga".

Men vad innebär nu förändringen?
Förändringarna innebär att AF nu i stället tillsammans med den nyanlände upprättar en etableringsplan. Under 2011 beräknas att drygt 11 000 sådana planer ska upprättas.
11 000 planer. Så bra då. Hinner man verkligen med det?

– Det klarar vi, men någonting annat blir lidande i stället. Svårigheten är att hinna med det totala uppdraget när det splittras på fler arbetsuppgifter.
Ökade resurser för det här?

Men Marie Linell-Persson, avdelningschef för integration och etablering på AF, är övertygad om att man klarar av den nya arbetsbördan, men medger samtidigt att reformen inte tillåter några nyanställningar på arbetsförmedlingarna.
Och lotsarna, hur går det med dem?

Dessutom saknas det lotsar vilket innebär att arbetsförmedlarna även får göra den arbetsuppgiften.Dagarna innan den 1 december fanns enligt AF bara lotsar tillgängliga i 144 av landets 290 kommuner. Dessutom var runt 30 procent av lotsarna ännu inte godkända.
30 % icke godkända? Vad ska de göra då. Det kan väl inte vara så svårt?
Efter etableringsplanen ska den nyanlände en privat lots, som tillsammans med den arbetssökande och utifrån etableringsplanen dels ska lotsa den nyanlände till ett jobb, dels vara hon/han behjälplig med sådant som rör bostad, hälso- och sjukvård och familjesituationen.


Nej, det är sant. Inte enligt Integrationsminister Erik Ullenhag (Tidigare FP:s partisekreterare)

Han har apropå reformens införande kallat flyktingmottagningarnas arbete med att få nyanlända i arbete för ”en klapp på huvudet”.

– Att beskriva deras arbete som en klapp på huvudet är kränkande. SKTF anser att socialtjänstens arbete vilar på medarbetare med hög kompetens, en tydlig värdegrund med höga ambitioner att möta den enskildes unika behov, säger Yvonne Ahlström.

Så när nu privata lotsar inte i tillräcklig grad har godkänts och man lämnar över arbetsuppgifter till arbetsförmedlare som de varken har eller ska ha kompetens för så lär det inte ta lång tid innan kraven sänks för lotsarna. Ungefär som med det andra misslyckade experimentet Jobbcoacherna. (Det experimentet har kostat 3 miljarder kr och ingen utvärdering är planerad)

Är verkligen Alliansen så tanklösa? Nja... ett av skälen kan ju faktiskt vara att man vill göra den samhälleliga arbetsförmedlingen så tyngd av diverse olika arbetsuppgifter så att de till slut tappar människors förtroende. Varför? Ja som ett av allianspartierna säger

jobbförmedlingen ska uteslutande skötas av privata aktörer.


Med 800 privata jobbcoachföretag, och minst 290 lotsföretag planerade, samtidigt som arbetsförmedlingen samtidigt som AF:s arbetsbelastning redan är ansträngande, så kan man ju tolka det som att Alliansen är på god väg med sin önskan utan att behöva använda petitesser som demokratiska beslut.


Media DN1, DN2, DN3

Andra bloggar om
Fackliga
Mellan anpassning och Motstånd om IF Metalls ungdomslöneavtal
På Jobbet - om skillnaden mellan hur många som är arbetslösa och hur många som får A-kassa

Netroots
Alliansfritt Sverige både om Reinfeldts försvunna miljoner och Bildts försvunna talförmåga
Lena Sommestad - Ska S tappa initiativet en gång till?
Peter Andersson - Om den politiska framtidsdebatten i full fart (Med bonus)
Röda Berget om Diplomati och dubbelspel
Alexandra Einerstam om ett nytt uttryck - LEX Kopros