30 november 2010

Arbetsgivarna är ansvarslösa?

84 procent svarar att det förekommer att tjänstemän arbetar övertid eller mertid regelbundet – varje månad eller återkommande perioder varje år – trots att regelbundet och planerat övertidsarbete är oförenligt med lag och avtal.
Det och mycket mer har Unionens arbetsmiljöbarometer kommit fram till.

Enligt undersökningen uppger också 37 procent av arbetsmiljöombuden att det förekommit sjukskrivningar på den egna arbetsplatsen kopplade till arbetstiden under det senaste året.
Men höjer man blicken och vänder den österut så ser man än mer oroande signaler

LO-tidningen skriver att den ryska arbetsgivarorganisationen RSPP vill se en ny lag som säger att företag ska ha möjlighet att öka arbetsveckan till 60 timmar genom "frivilliga" överenskommelser med den anställde.

I praktiken kringgås bestämmelsen om övertidsersättning redan nu. Många ryska anställda har sett sin standard sjunka de senaste åren, då lönerna inte hängt med prisökningarna. Det är vanligt att man, utöver sin 40-timmarsvecka, går in på en annan tjänst hos sin huvudarbetsgivare och då arbetar utan övertidsersättning.
Och vänder man åter hem till Sverige igen så berättar Läkartidningen om att ett otal nedslag av Arbetsmiljöverket har gjorts senaste tiden gällande överbeläggningar och att människor får ligga i korridorer och att arbetsmiljörutiner inte sköts. Men bestraffningar som vite, vilket regelbundet används, är bara temporära och lokala lösningar.

– Med vitesförelägganden kommer man bara framåt på den enskilda platsen där vi sätter vitet. Vi vill komma ifrån de här vitesföreläggandena och lägga tillbaka ansvaret på arbetsgivaren. Det är inte vi som ska driva arbetsmiljöfrågorna, utan det är arbetsgivaren själv som ska jobba förebyggande och systematiskt undersöka var risker finns och vilka åtgärder som behövs för att ingen arbetstagare ska råka illa ut och för att undvika att det blir vantrivsel på arbetsplatsen.
Så vad säger ansvariga ministern?

– Vi konsumenter – i alla fall jag – är väldigt måna om att handla det som är producerat på ett schyst sätt. Så jag tror att man som konsument på arbetsmarknaden också kommer att välja den arbetsgivare som har en schyst arbetsmiljö och som behandlar sina anställda väl.
Det är Hillevi Engströms svar till de 500 000 Unionen-medlemmar, alla de som drabbas av överbeläggningar på sjukhusen och alla de i LO-yrken som blir sjuka eller dör av de eftersatta, eller ska jag säga neddragna arbetsmiljöresurserna.

Men som Glenn Bergenstoff så klokt påpekar som kommentar till detta under samma artikel
Sen det där med att välja att jobba hos en arbetsgivare som har mycket bättre Arbetsmiljö en grannföretaget verkar ju faktiskt riktigt, riktigt bra! Fast hur blir det då om jag skulle komma på den där Tanken att faktiskt säga nej till ett jobb med motiveringen: Dom har så dålig Arbetsmiljö där! Kommer det verkligen att fungera i praktiken?Media: DN, SVD
LO-tidningen 1, Läkartidningen,

Fackliga
Utredarna - Utbildningsgaranti en viktig pusselbit
Anpassning och Motstånd - Hur demokratiska är Socialdemokraterna

Andra bra
Jonas Sjöstedt - Regeringen sänker järnvägen

Netroots
Öppna kriskommisionen - Ur våra rötter kommer förändring
Alliansfritt Sverige - Heltäckande slöja, ett låtsasproblem

Johan Westerholm har skrivit två inlägg på samma tema: Socialdemokraterna: Ynkryggarnas sammansvärjning och Socialdemokraterna: Partistyrelsen skriver historia.
Peter Andersson: Middagsbjudningen fixar efterträdarfrågan?
Staffan Lindström: Vi behöver ledare - inte strutsar
Peter Johansson: Skarpt läge för Parti(S)tyrelsen – Vem tar täten och säger upp sig?

Alexandra Einerstam - Maktens djävulska frestelser