17 oktober 2010

Varför strejkvapnet är så hotfullt - Det fungerar!

Fastighetsanställdas förbund rapporterar om konflikten mellan Fastighetsanställdas och Almega tjänsteföretagen gällande fönsterputsavtalet.


Avtalet innebär också att en begränsningsregel införs, vilken innebär att det blir ett rent fönsterputsavtal. De företag som använt fönsterputsavtalet till städning ska senast den 31/12 2011 ha övergått till att bedriva den i enlighet med Almegas serviceentreprenadavtal.
    - Medlarna la en ny slutlig hemställan på måndagskvällen som innebär att vi får ett konkurrensneutralt avtal. Nu blir fönsterputsavtalet just det, ett avtal för fönsterputsare. De företag som missbrukat avtalet ska inte kunna fortsätta med det. Vi har tagit strid för en fortsatt ordning och reda, även på Almegas olika avtalsområden, och det har gått vägen. Lönenivåerna höjs med lika mycket som andra jämförbara avtal och dessutom höjs lägstalönerna lika mycket, säger Fastighets förbundsordförande Hans Öhlund.

Fastighets avbryter därmed alla varslade och inledda stridsåtgärder.
Den övertids-, mertids-, och nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning av personal mot allt arbete inom fönsterputsavtalet i hela landet, som påbörjades den 24 september avblåses med omedelbar verkan.Trots att arbetsgivarna försökte med lite vanliga trix som att uppmana oorganiserade att fortsätta arbeta. Mer känt som strejkbryteri, så uppehölls strejken effektivt.

Det man måste inse är att strejk och och olika konfliktåtgärder alltid är den absolut sista åtgärden. Det finns inget egenvärde i att strejka. Det man vill uppnå är att få motparten till förhandlingsbordet och få till seriösa förhandlingar. Det kan vara allt från att förhindra försämrade arbetsvillkor till att få den där extra procenten av löneutrymmet som faktiskt finns där.

Det är också därför en, av arbetsgivarparterna efterlängtad proportionalitetsregel inte bara förskjuter maktbalansen ytterligare. Det är också samhällsekonomiskt dumt eftersom strejk- och konfliktvapnet används ytterst ansvarsfullt och alltid så kort tid som möjligt. Risken med en försämrad strejkrätt (som även flera allianspartier önskar) är också att konflikterna blir långdragna.

Vad man som löntagare måste vara medveten om är att Svenskt Näringsliv har långt gångna önskningar att inskränka strejkrätten.

Proportionalitetsregel: "Det vill säga en stridsåtgärds omfattning och syfte måste stå i proportion till dess konsekvenser och vilka effekter den får för företagen och tredje man.”

Vad är det? Arbetsdomstolen ska förbjuda strejker och blockader ty de drabbar nästan alltid arbetsgivare och andra oproportionerligt
Det menar LO-tidningen i den här upplysande artikeln "du skall inte strejka
" Som hänvisar till Svenskt Näringslivs rapport ”Den svenska modellen har kantrat” där de har fört fram sju förbud mot grundläggande fackliga rättigheter.


Tidigare inlägg om detta finns på här på löntagarbloggen.
Andra i Netroots: Roger Jönsson skriver om A-kassan; Alliansfritt sverige om Alliansens senaste påhitt; Johan Westerholm om senaste tragiska händelsen i Afghanistan; Martin Moberg om tågstrul och minskade satsningar;
Sara Gunnerud på Rebellas blogg om vänster- och högervärderingar