8 oktober 2010

MTR tummar på säkerheten - Verkligheten talar

Från golvet hör man lite mer än vad som sägs i tjusiga löften och luftiga pressmeddelanden från informationsavdelningen.

Så jag kan verkligen rekommendera lucknuckan s betraktelser från den 7e:
"För bara några dagar sedan uttalade sig de högre bossarna att alla säkerhetsreglerna faktiskt följs, de var mycket eniga om det. Idag medger företaget dock att man ända sedan start bara haft halv bemanning på blå linjen gällande trafikbefälen, de som rycker ut vid olyckor."
och annan rapport från luckan den 5/10:
"Vi tvekar aldrig att pressa kostnaderna genom allehanda smarta fiffel! Eller vad sägs om ett litet urval för att internt pressa priserna:

Här finns urvalet

Och betänk att det är inte Kina som land eller etnicitet det klagas på, det är MTR:s företagskultur, affärslogik är universell - Cash is king... speciellt om man vunnit en entreprenad under kraven på LOU, Lagen om offentlig upphandling. (Eller lägsta offert utmärkt!)

Och betänk än annan sak. Det är våra skattepengar. Vi kan påverka!


intressant?