6 december 2011

Det är nog nu!


Det menar ETUC som har inlett en kampanj mot nedskärningar (austerity) i välfärden och i det offentliga. ETUC står för Europafacket eller egentligen European Trade Union Confederation. Kampanjen Enough is enough! består av två delar. Den ena är No to Austerity och den andra är Bonus Watch som bevakar företagens och bankernas skamlösa bonusavtal som står i skarp kontrast mot de nedskärningar som rakt över föreslås av regeringar i Europa.

Kampanjen består bland annat av regelrätta demonstrationer. Det land som står närmast för dörren att protestera är Litauen den 10 december. Därefter står Frankrike på tur den 13 december.
Här utdrag ur ett tal hållet av Bernadette Segol i Juni 2011.
The model of the neo-liberals who have worked out the austerity plus liberalisation programme will kill growth and recovery, will destroy social cohesion and social achievements that million of workers in the world would like to have.

Their programme will exacerbate unemployment and insecurity. It will increase precarious jobs and inequality. Their model is totally foreign from our reference values. Their model will eliminate solidarity from our value system – solidarity could become a word ignored by our dictionaries.

This is why have said, we are saying and we will continue to say NO to governance through austerity. It is unfair. It is dangerous and It is wrong.
(Översättning)
Den modell som de nyliberala utarbetat för nedskärningar och privatiseringar kommer ta död på tillväxten och återhämtningen, den kommer förstöra den sociala sammanhållningen och de sociala framgångar som miljoner arbetare strävar efter.
Deras program kommer att förvärra arbetslösheten och otryggheten. Den kommer att öka antalet osäkra anställningar och ojämlikheten. Den här modellen är totalt främmande från våra värderingar. Deras modell kommer att eliminera solidariteten från våra värderingssystem - solidaritet kan komma att vara ett ord som raderas ut från våra lexikon.
Det är därför vi (Europafacket) menar att vi kommer fortsätta säga NEJ till regerande genom nedskärningar. Det är orättvist, det är farligt och det är fel väg att gå!

När är det vår tur att i Sverige visa vår solidaritet?