19 mars 2011

Det finns alternativ till Fas 3 ! Malmö tar täten !
I Malmö försöker man hitta alternativ till Fas 3. Här vill man hjälpa människor på riktigt och arbetar för att hitta en egen modell. Arbetet har bara börjat men viljan finns.

Ett avsnitt ur Sydsvenskans ledare:
Politiker får inte slå sig till ro.

Andreas Schönström, kommunalråd (S) med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Malmö, talade under gårdagens pressträff om att ”kommunen vill sträcka ut sin arm”.

Han syftade på Malmö stads funderingar på att anställa omkring 100 personer inom fas 3 i ett projekt som kan tjäna som föredöme för resten av landet.

De långtidsarbetslösa skall, enligt planerna, erbjudas ett förberedande år, och en tvåårig visstidsanställning skall ställas i utsikt.

Så kallade branschresurser – ett slags spindlar i nätet – skall med hjälp av tjocka telefonböcker få ut projektdeltagarna i näringslivet. Ambitionen är att skapa nya kontaktytor med privata arbetsgivare.

Sådant kreativt nytänkande behövs
Läs hela ledaren här

Andres Schönström kommunalråd i Malmö får denna helgen plats på Löntagarbloggen för ett långt Helginlägg.

Arbete först!

Hej, jag heter Andreas Schönström och jag är nytt kommunalråd i Malmö sedan valet i höstas. Jag ansvarar för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågorna i staden.
En stad som är i fortsatt utveckling. Byggkranar syns över takåsarna trots den internationella finanskrisen och lågkonjunkturen. Öresundsbron, Citytunneln och Malmö högskola, framgångsexemplen är många. Vi lever i ett Malmö som lägger industrin bakom sig och öppnar famnen åt det nya, till kunskap och tjänsteutveckling.

Men det är också en delad stad vi lever i. Malmöbornas förutsättningar och möjligheter ser väldigt olika ut beroende på var i staden man växer upp, vilken social miljö som utgör omgivningen och om det finns arbetstillfällen. Detta är socialdemokratins nästa utmaning. I det nya Malmö ska både byggnader och människor växa. Malmöbon ska oavsett bakgrund kunna känna trygghet och få möjlighet att försörja sig själv. Vi ska ena en tudelad stad, så att utvecklingen inte blir förunnat några få utan istället omfamnar alla. Nyckeln är arbete.

I dagsläget finns det 17 000 arbetslösa Malmöbor. Sjuttontusen människor, olika individer, alla med unika kompetenser och inneboende kraft, en kraft som i dag slösas bort. Istället för att ta tillvara och använda dessa människors förmåga, dömer regeringen dem som har arbete till en allt mer stressad arbetssituation och de arbetslösa hänvisas till ovärdig förvaring i olika Fas 3 projekt. Under 2010 har endast 1,5 % av deltagarna i Fas 3 kommit vidare från insatsen.

Som om detta inte vore nog, ökar dessutom antalet personer med försörjningsstöd. Den absolut främsta orsaken till detta är arbetslöshet. Det vill säga, dessa personer har inte några andra sociala problem utan de tvingas till att söka försörjningsstöd för att de inte får jobb och inte har rätt till annan ersättning.

När problemet med att lågutbildade inte kommer in på arbetsmarknaden påtalas för regeringen, svarar finansminister Anders Borg att han vill sänka lägstalönerna för de redan lågavlönade. Logiken tycks vara att människor kan undvika försörjningsstöd genom att arbeta för löner som de inte kan leva på.

Detta är Moderaternas arbetslinje i verkligheten. Ställd inför denna verklighet, skyller arbetsmarknadsminister Hillevi Engström på Arbetsförmedlingen. Det är att göra det för enkelt för sig. Arbetsförmedlarna arbetar utifrån de direktiv de får från den sittande regeringen. Arbetsbelastningen på arbetsförmedlarna har ökat enormt de senaste åren vilket gör att en förmedling med kvalitet i princip är omöjlig. Detta i kombination med en sämre sjukförsäkring och försämrad a-kassa gör att Moderaternas arbetslinje har förvandlats till en bidragslinje där de arbetslösa får betala skattesänkningar åt dem som redan har mest. Denna politik har inte fungerat och kommer inte fungera hur många gånger moderaterna än upprepar sig. Vi vill ta ansvar för medborgarnas rätt till arbete i Malmö, frågan är vem som tar ansvaret i Rosenbad?

Under den kommande mandatperioden avser vi i Malmö att föra en annan politik. En politik som syftar till att ta tillvara människors kompetens på bästa sätt, en politik som är aktiv och offensiv. Vi kommer att rikta kommunens insatser främst mot de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. De långtidsarbetslösa, de som får försörjningsstöd, ungdomar och personer med funktionshinder. Kommunens arbetsmarknadsinsatser kommer att gå under devisen ”Arbete går först”. Med detta menar vi att de arbetslösa så långt som möjligt ska erbjudas anställningar med avtalsenliga löner och villkor. Att få in foten på arbetsmarknaden är det svåraste steget. Detta steg vill vi underlätta eftersom det är mycket enklare att gå från ett arbete till ett annat.

Arbete först blir devisen, därför att arbete är en förutsättning för det socialdemokratiska samhället, där alla bidrar efter förmåga och alla får efter behov. Med andra ord, alla ska dela arbetets börda och alla ska få del av arbetets ära. Så ser min vision ut för ett socialt hållbart Malmö.

Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.


Andreas egen blogg här

Röda berget om att Malmö fas-ar ut här

Tidningen Flamman om Malmö och ut-fas-ningen här

Tobias Holmberg
MediaCreeper