4 december 2010

Ibrahim Baylan har ordet - Förtroenderådet

Förslag till ordinarie ledamöter i valberedning

Berit Andnor, ordförande,

Katarina Berggren, Stockholms län
Håkan Bergman, Örebro län
Jan Björkman, Blekinge
Jonas Gunnarsson, Värmland
Göran Johansson, Göteborg
Anders Karlsson, Skåne
Teres Lindberg, Stockholm
Louise Malmström, Östergötland
Hans Unander, Dalarna
Kristina Zakrisson, Norrbottens län

Förslag till ersättare
Anna Fransson, Kronoberg
Peter Olofsson, Västerbotten
Carina Ohlsson, Skaraborg
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne
Fredrik Pettersson, Sörmland
Dag Larsson, StockholmJag kan notera att i presentationen så är ett flertal presenterade med typiska arbetaryrkestitlar.
Byggnadsarbetare, Målare, Personliga assistenter m.m. samt att de har lång erfarenhet och tjänst i arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och/eller socialdemokraterna.

Första inlägget i talarstolen tar dock upp en viktig fråga, när det påpekas att representativiteten är skev vad gäller etnicitet. Det kan man ju inte förneka. Enbart klassiskt svenska för- och efternamn.


Media: Ab, SvD,

Netroots

På plats: Peter J och Johan W och Claes M och Viktor T och Björn F och Alexandra E och Sara G och Peter A så kolla vad de skriver


På plats: Peter J och Johan W och Claes M och Viktor T och Björn F och Alexandra E och Sara G och Peter A så kolla vad de skriver

MediaCreeper