5 juni 2012

Arbetsförmedlarna sågar Alliansens jobbpolitik


Nu stämmer även arbetsförmedlarna in i kören av kritik och sågar Alliansens jobbpolitik.

Arbetsförmedlarna i Sverige ställer sig avvisande till regeringens jobbpolitik, enligt en enkät som fackförbundet ST har låtit göra. Enkäten visar att sju arbetsförmedlare av tio tycker att ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa inte räcker till.
Insatserna i garantin anses ha för låg kvalitet och sätts in för sent, enligt landets arbetsförmedlare. Runt 10 000 arbetsförmedlare finns det i landet, 2 300 ingår i enkäten. Det är mer än nog för att ge ett statistiskt säkerställt resultat.

Det arbetsförmedlarna vill se mer av är arbetsmarknadsutbildning och praktikplatser.


A Arbetsmarknadsutbildning - för utveckling av befintlig kompetens   62,1%
B Arbetsmarknadsutbildning - för ny kompetens hos arbetssökande  70,4%
C Matchning lediga jobb - arbetssökande                                          33,2%
D Personlig coach till arbetssökande                                                  33,5%
E Praktikplatser                                                                                48,5%
F Stöd för, och kontroll av, aktivt jobbsökande hos de inskrivna        19,6%

Det man i motsvarande grad vill se mindre av är personlig coach och kontroll av hur aktivt de arbetslösa söker jobb. Den moderatstyrda alliansregeringens paradgrenar.

Frågan löd: Vilken åtgärd vill du se mindre av. Flera alternativ är möjliga.
A Arbetsmarknadsutbildning - för att utveckla befintlig kompetens     8,3%
B Arbetsmarknadsutbildning - för att utveckla ny kompetens             6,6%
C Matchning lediga jobb - arbetssökande                                         7,5%
D Personlig coach till arbetssökande                                                 24,8%
E Praktikplatser                                                                                10,2%
F Stöd för, och kontroll av, aktivt jobbsökande hos de inskrivna        33,9%Bilden bekräftas även av nya beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT). De visar att antalet ungdomar som lever i långvarigt utanförskap har ökat med mer än 50 procent under perioden 2006-2010.

Samtidigt öppnar Anders Borg nu plånboken och lovar att spendera mer på investeringar i infrastrukturen, det sade han vid ett seminarium arrangerat av International Monetary Conference på måndagen. Men utspelet har väl samma trovärdighet som hans kritik mot bankerna, ett spel för galleriet.


Läs mer på:
SR
Aftonbladet
Fackförbundet ST