12 april 2012

Ingen strejk - Nytt avtal

Det blev ingen strejk för parterna har kommit överens. Både Handels och Svensk Handel verkar nöjda över att det inte blev en strejk och många handlare pustar ut. Vi vill också säga att det var en stor framgång för LO-samordningen. Sammanlagt 8 förbund varslade om sympatiåtgärder. Mäktigt!

Så vad ger avtalet då? Det blir Löneökningar på 710 kr för heltid i Butiksavtalet och 665 kr i lageravtalet. Spontant så har man lyckats i lönefrågan och att få upp lägstalönerna. Vilket innebär en framgång för jämställdhetspottens syfte. Enkelt förklarat så var jämställdhetspotten 140kr om man har 100% kvinnor i branchen
Handels butiker har 70% kvinnor vilket då innebär att man tilldelas 70 % = 100kr
Lager har 30% vilket motsvarande innebär ca 40kr i påslag.

Några korta kommentarer om det nya avtalet:
-De stora nyheterna i avtalet är att man får fast anställning inom ett år mot tidigare två år när man varit visstidsanställd. (En del arbetsgivare har dessutom staplat visstidsanställningar och vikariat på varandra vilket har inneburit osäkra anställningar i upp till 4 år.

-Heltidsfrågan verkar man ha gett upp igen, men förvisso så har man skrivit in i avtalet att man har en "gemensam ambition" att öka andelen heltidsanställningar inom branschen. Turordningsregler ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar.

-Inom lager har den stora frågan varit vilka begränsningar det kommer att bli i bemanningsfrågan. Så här skriver Handels:
"Ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal får användas."
Av denna text kan man tyda det som att man har lagt sig platt och inte kommit en millimeter längre i begränsningen av antal inhyrda vilket är en stor besvikelse.
Kravet på kollektivavtal är dock positivt och kan stödja till exempel Kommunal i den frågan i deras kommande avtalsförhandlingar.

Avtalen i korthet:

Detaljhandelsavtalet 1 april 2012 – 31 mars 2013
 • Löneökningar med 710 kronor/månad och heltidsanställd varav 390 kronor fördelas generellt och 320 kronor lokalt (motsvarar 4,28 kronor/timme varav 2,35 kronor generellt och 1,93 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 568 kronor/månad (3,42 kronor/timme).
 • För dig som är heltidsanställd med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag minst 1 075 kronor vid fyllda 18 år och 1 272 kronor med tre års branschvana.
 • En gemensam ambition är att öka andelen heltidsanställningar inom branschen.
 • Turordningsregler, i enlighet med LAS, ska gälla för deltidsanställda som vill ha fler timmar.
 • Begränsning av visstidsanställningar och förbättrad anställningstrygghet genom att kvalifikationstiden vid övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning begränsas till högst 1 år.
 • Tiden för provanställning förlängs med 2 månader från 6 till 8 månader.
 • Regler för yrkespraktik där skola och arbetsliv länkas samman och endast företag med kollektivavtal tar emot praktikanter.

Partihandelsavtalet 1 april 2012 – 31 mars 2013
 • Löneökningar med 665 kronor/månad och heltidsanställd varav 366 kronor fördelas generellt och299 kronor lokalt (motsvarar 3,82 kronor/timme varav 2,10 kronor/timme generellt och 1,72 lokalt).
 • Lägstalönerna höjs med 532 kronor/månad (3,06 kronor/timme).
 • För dig med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betaldsemesterdag minst 1 085 kronor vid fyllda 18 år och 1 280 kronor vid fyllda 21 år.
 • Ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitande av bemanningsföretag och att enbart bemanningsföretag med kollektivavtal får användas.


REKOMMENDERAS:
Röda berget - Framgång för Handels