3 april 2012

6,3% i löneökning för tyskt fack.

Tidningen Arbetet skriver att de tyska offentliganställdas fack Verdi lyckats förhandla fram en löneökning på 6,3% över två år. Fackets ursprungskrav var 6,5% så det slutgiltiga resultatet innebär att man tog ett litet steg tillbaka, arbetsköparna å andra sidan tvingades backa från ett ursprungsbud på 3,3%. Förhandlingarna föregicks av ett antal korta varningsstrejker som syftade till att sätta press på arbetsköparna. Strejkerna omfattade över 300 000 deltagare och var enligt företrädare för facket den avgörande faktorn bakom det positiva utfallet.
– Det är anmärkningsvärt. Ett sådant här löneavtal är sällsynt, och det var bara möjligt på grund av de anställdas varningsstrejker de senaste veckorna. Deltagandet var av en storleksordning som vi inte upplevt på länge, säger Verdis ordförande Frank Bsirske, i en kommentar på förbundets hemsida.
picture of Verdi members on strike with banner