16 mars 2012

Arbetslösheten ökar enligt arbetsförmedlingenArbetsförmedlingen har publicerat nya siffror på arbetslösheten som nu ligger på 8,7 procent. I slutet av februari var 404 000 personer arbetslösa, 4000 fler än för ett år sedan. Det är också fler som har varslats och färre som har fått nytt jobb, samtidigt som fler lediga platser har anmälts under samma period.

I börjar på februari debatterade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ylva Johansson a-kassan och arbetslösheten i SVT:s Agenda. På frågan om varför regeringen inte ville höja taket i a-kassan svarade arbetsmarknadsministern att regeringen prioriterade att skapa fler jobb före en justering av a-kassan. Engström menade också att regeringen hade varit framgångsrik med denna ambition,

”Vi kan ju se nu att sysselsättningen har ökat med nära 200 000 personer som går till jobbet. Vi ser att arbetslösheten har ju gått ned.”

Kan man säga att arbetsmarknadsministern modifierade sanningen? Ett omdöme från Bertil Holmlund är i alla fall att Engströms (och Reinfeldts, Tobés och Borgs med flera) användning av den siffran är intellektuellt ohederligt.

Bäst visar Alliansfritt Sverige på absurditeten i den siffran.

Men sysselsättning mäts inte i absoluta tal. Det mäts i procent. En andel av befolkningen. Mäter man som Borg gör kan man säga att Kenya med sin befolkning på 38 miljoner, som har en arbetslöshet på 40%, har en högre sysselsättning än Sverige.


LO-bloggen skriver bra om det samlade misslyckandet för Alliansens arbetsmarknadspolitik

Fredrik Segerfeldt använder sig av en något underlig försvar när han menar att det är ok för regeringen att vara oseriös för "det är ju oppositionen också"