23 februari 2012

Arbetsrätt är inget för högerns ungaAtt ungdomsarbetslösheten ökar är ett stort problem. För lite drygt en vecka sedan hördes förslag om reducerade ungdomslöner. I Sverige i stort har vår sittande regering valt att se en verklighet där en sänkning av skatterna, en försämring av sjukförsäkringen och a-kassan sätter fler i arbete. I den europeiska ekonomiska gemenskapen har man valt att åtgärda samma fenomen med lönesänkningar, massavskedanden och höjd pensionsålder.

Det kommer inte som en överraskning att alliansens ungdomsförbund angriper arbetsrätten. Skrotar vi LAS bit för bit och sänker ingångslönerna så kommer alla unga få arbete. Släng in ett litet starta eget-bidrag också så frodas snart ekonomin.

Regeringens nedmontering av arbetsrätt och överlag av det svenska välfärdssamhällets skyddsnät är inte rätt väg att gå. Inte heller den låglönestrategi man anser dagens ungdom vara tvungna att gå igenom för att få vara en aktiv del i arbetsmarknaden. Det är istället tydligt att denna högerpolitik medför en ökad ungdomsarbetslöshet.

Att basera sina åtgärder på fakta visar sig vara en återkommande bristvara för alliansen, även i ungdomsförbunden. Bara det faktum att Lagen om anställningsskydd är semidispositiv motsäger artikelns framställning av lagen som stel. Att lagen är semidispositiv betyder i själva verket att fack och arbetstgivare kan avtala om andra regler, samt om andra principer än anställningstid vid en uppsägning.

Ska vi bara avsluta diskussionen att en försämrad arbetsrätt ska leda till utveckling av samhället och fokusera på exempelvis
Den gemensamma nämnaren för de ungdomar som fastnar i långvarig arbetslöshet och riskerar att slås ut från arbetsmarknaden innan de ens kommit in är bristande utbildning.

Ser man på ungdomsarbetslösheten istället som en del i en massarbetslöshet så är det investeringar och utbildningar som är medicinen. Synd bara att det inte är alliansens medicin.