4 januari 2012

Full sysselsättning eller "full sysselsättning"?


Vart man än vänder sig just nu varnas det för att arbetslösheten kommer öka kraftigt det kommande året. Så vad görs då åt detta?

Lars Calmfors, aktad ekonomiprofessor i de flesta läger samt nyligen ordförande för regeringens finanspolitiska råd, menar att det behövs inte bara ett mål för att hålla inflationen nere. Det behövs också ett sysselsättningsmål. Något som även oppositionen föreslagit. Calmfors skriver i sin DN-kolumn "Fånga handsken från S" att
Det viktigaste målet i statsbudgeten är överskottsmålet. Enligt detta ska den offentliga sektorns finansiella sparande (skillnaden mellan inkomster och utgifter) vara 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Däremot finns inga siffersatta mål för vare sig sysselsättning eller offentliga investeringar (sparandet i realkapital).

Socialdemokraterna tog nyligen ställning för att sådana kompletterande ekonomisk-politiska mål bör utarbetas. Detta har inte fått någon större uppmärksamhet. Det kan bero på att eurokrisen slukar allt intresse eller på socialdemokratins allmänna förtroendeproblem. Men frågan om fler kvantitativa mål är värd att diskutera.

Regeringen har angett som sin främsta uppgift ”att föra Sverige mot full sysselsättning och därigenom minska utanförskapet”. Trots det har några siffermässiga sysselsättningsmål aldrig preciserats. Regeringen har visserligen lanserat ett så kallat sysselsättningspolitiskt ramverk, men detta är bara ett allmänt analysschema utan kvantitativa åtaganden.

Avsaknaden av ett sysselsättningsmål, samtidigt som det finns ett överskottsmål för de offentliga finanserna, innebär en bristande logik.
Lars Calmfors kastar alltså S handske vidare till regeringen. Det är dock mycket osannolikt att regeringen kommer att kunna fånga den. De har större problem än så med den fulla sysselsättningens innebörd. De har några olika definitioner för detta grundläggande begrepp.
Alliansfritt Sverige:
Har ni ingen definition av begreppet inom partiet?

– Nja, inte vad jag vet, säger Moderaternas presschef Johan Elmberg till Nyheter24.

Efter publicering hör Elmberg av sig och menar att han missuppfattat frågan. Hans svar blir då i stället följande:

– Full sysselsättning innebär att de som vill och kan jobba mer ska kunna göra det.
Spännande, det går emot definitionen som finns på Moderaternas hemsida.
Till råga på allt så verkar Moderaternas hemsida med deras definition av begreppet full sysselsättning gäcka den nyfikne. Publicerad, borttagen, publicerad igen, borttagen ännu en gång.

Och då blir det som sagt svårt att samtidigt fånga en kastad handske.