23 januari 2012

Bemanningsföretagens nya, ekonomiska kreativitet


Bemanningseländet fortsätter sina ekonomiska segertåg. Idag visar det sig att flera bemanningsföretag har använt sig av en ny, framgångsrik metod för att lura sina daglönare på pengar: hitta på jobb med orimligt lång resväg, som förväntas nekas, och därefter dra förväntad inkomst från den garanterade grundersättningen. Som straff. För att ha nekat ej existerande uppdrag. Sug på den.

Ett av företagen är Uniflex, vars VD Jan Bengtsson påstår att han anser detta vara ett oacceptabelt förfarande. I en telefonintervju med SR:s Eko-redaktion hävdar han att denna metod inte är normalt arbetssätt, och endast använts av en medarbetare som nu är omplacerad.

Källorna hävdar annorlunda - flera har råkat ut för samma sak, i kontakter med olika medarbetare på företaget.

– Det är bara att beklaga att det har skett liksom. Sedan exakt hur det kommer sig, det liksom… det får du nästan fråga dem om liksom, för det kan ju inte jag svara på, jag vet ju inte det.


Det visar sig dessutom att Uniflex inte är det enda bemanningsföretag som använder sig av dessa metoder, och på Handelsanställdas förbund uppskattar man att mörkertalet är stort. Uniflex har kollektivavtal med både LO-förbund och Unionen, och genom att erbjuda luftjobb kan man kringgå dessa.

Det är väl bara att gratulera bemanningsföretagsaktieägarna till ökad vinst på arbetstagarnas bekostnad, och regeringen till deras ohemult framgångsrika arbetspolitik - ty även påhittade arbeten behövs.