5 december 2011

Regelbunden övertid – inte bra för hälsan

Bilden är tagen från Metro Januari 2010


Unionen har gjort en undersökning när det gäller övertid och ohälsa. Det är privattjänstemännen som blivit tillfrågade i en enkät, skriver Unionens facktidning Kollega.

Stress och arbetsbelastning är det område som de drygt 2 500 arbetsmiljöombuden som svarat på Unionens årliga enkät anser är mest angelägna att arbeta med. Det är också det område som, tillsammans med arbetstiden, ökat mest jämfört med tidigare år.


Fler jobbar kvällar, nätter och helger, fler har fri arbetstid och övertiden har ökat.

På 83 procent av de tillfrågade arbetsplatserna jobbar tjänstemännen övertid regelbundet, trots att det är emot både lag och avtal.


Dessutom är ofta övertidsersättningen bortförhandlad, men inte övertiden.

Vissa saker kan man inte förhandla bort och det är arbetsgivarnas förbannade skyldighet att jobba med riskbedömningar av arbetstidsmönster.


Detta säger Börje Sjöholm, arbetsmiljöexpert på Unionen.

39 procent av arbetsmiljöombuden svarar att tjänstemän på deras jobb varit sjukskrivna på grund av arbetstiden det senaste året.


Det är inte tydligen inte så stor arbetsbrist på den privata tjänstemannasidan, det är brist på respekt av de anställda.