12 december 2011

Facken inom Industrin kallar till presskonferens 14.45Efter att OPO:s slutliga framställan avvisades av Facken inom Industrin så har samtalen i olika konstellationer fortsatt kontinuerligt.

Nu meddelar GS på sin facebook-grupp att
"Facken inom industrin håller pressträff 14.45"


IF Metalls hemsida kan man läsa att både arbetsgivar- och arbetstagarparternas förhandlingsdelegationer fortsatte sitt arbete i söndags.
Att förhandlingsdelegationerna för Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet, Allokemiska avtalet, Kemiska fabriker samt Gemensamma metallavtalet nu träffas innebär givetvis också att IF Metall, under ledning av de opartiska ordförandena, är beredda på fortsatta förhandlingar med förhoppningen om att dessa ska leda fram till nya avtal.

arbetsgivarnas informationssidor kan man som vanligt inte läsa ut att det pågår någon aktivitet alls. Transparens är inte prioriterat.