4 december 2011

Att göra skillnad på anställda och anställda - fackliga medlemmar exkluderades från personalfesten


Föreningsrättskränkning:

Helsingborgs dagblad (Se videoklippet!) berättar om företaget Scandstick som för ett par veckor sedan bjöd de anställda på middag. Uttryckligen var alla UTOM medlemmar i IF metall inbjudna.

Förre HIF-ordföranden Sten-Inge Fredin är vd för företaget. Han hävdar å ena sidan att han inte visste något om detta.
Att det suttit uppe ett anslag med denna text känner han däremot inte till. Och han blir rejält upprörd när det påstås att företaget står bakom inbjudan.
– Jag har sagt till dig att jag inte har supportat detta, och jag hade inte supportat det om jag hade känt till det.

Han förnekar fortsatt vetskap om detta även när han blir påmind om att företaget varit i förhandling om frågan den 15:e. Tre dagar innan festen.

Å andra sidan menar han att de inte gjort något fel. Om det nu inte är en känslig fråga, varför då förneka vetskap om detta?

IF Metalls ombudsman har en annan syn på saken.
– Jag ser det som en föreningsrättskränkning, säger IF Metalls ombudsman Bengt Larsen.
– Märkligt att man från företagets sida gör skillnad på sina anställda. Det här strider mot föreningsrätten, anser han.
Saken är väl den att om det var en speciell grupp på företaget som var inbjudna så hade det väl varit helt ok. Den eventuella personalklubbens eller vinlotteriklubben om det skulle finnas en sådan. De har ju faktiskt betalat en medlemsavgift för att vara med. Likväl som IF Metalls medlemmar gör.
Att använda argumentet att det är lika orättvist att icke-medlemmar inte får följa med på fackets fest är inte relevant. Att vara facklig medlem är ett aktivt val, det är ett lika aktivt val att ställa sig utanför.
Alla, medlemmar som icke-medlemmar är däremot anställda på företaget. Så när företaget exkluderar en speciell grupp så är det en negativ särbehandling och sannolikt ett tydligt exempel på föreningsrättskränkning.

Vi föreslår att Scandsticks ledning läser § 23.4 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.