17 november 2011

Kriiiiis - eller finns det löneutrymme i avtalsrörelsen?Kriiiiiis - Så kan man sammanfatta arbetsgivarpartens hållning i industriavtalet. Teknikarbetsgivarna spår dystra tider. Låt vara från en spikrak uppgång sedan 2009. När nu efterfrågan eventuellt sjunker tillbaka några procent enligt sin prognosundersökning hos underleverantörer så är pengarna till löneökningar helt slut och det löneutrymme som möjligen finns, det ska företagen och fack-klubbarna förhandla om helt lokalt från företag till företag. Det låter helt enkelt precis som vanligt.
Så här i början av en lågkonjunktur är det alltid oklart hur snabb och djup den blir. Erfarenheten visar också att kraften i den brukar underskattas.

Så passande. Men enligt en rapport från Daniel Lind, Chefsekonom på Unionen så stämmer inte den bilden.
– Krisstämpeln som arbetsgivarna försöker sätta på ekonomin stämmer inte. Det handlar om en avmattning från en hög nivå. Det finns fortfarande ett löneutrymme i trakterna av det historiska snittet, säger Unionens chefsekonom.


Även i IF Metalls arbetsplatsundersökning upplever inte heller de anställda att det är någon kris i företagen.
– Samtidigt som vinsterna i företagen är på väg mot nya rekordnivåer svarar arbetsgivarna med att löneutrymmet är "ytterst begränsat", säger Stefan Löfven, IF Metalls förbundsordförande.

Företagsvinsterna fördubblade
I en medlemsundersökning som IF Metall låtit Novus Opinion genomföra den 11-12 november, svarade tre av fyra medlemmar att det finns löneutrymme på företagen.


Något som sticker i ögonen lite extra när man hör dessa ord om nollavtal från arbetsgivarna är det faktum att vinsten företag tar ut per anställd har fördubblats på 10 år. Löntagaren får helt enkelt mindre del av den gemensamma kakan.

Dagens arbete:
I slutet av 1980-talet började Mia Espefors på SKF i Göteborg. På den tiden drog hon in 47 000 kronor i vinst till företaget på ett år. I dag fyra gånger mer: 188 000 kronor.
[...]
Företaget har gjort höga vinster och tjänat allt mer pengar på verksamheten. I våras höjdes utdelningen till aktieägarna med 43 procent.


Men något löneutrymme finns inte, och när facket kräver detta så är de totalt oansvariga enligt arbetsgivarparten. Två helt oansvariga länder är i så fall Österrike och Finland som precis i dagarna slutit nya avtal.
LO-tidningen:
Finland och Österrike har enats om nya avtal inom metall- och gruvindustrin för två respektive ett år.

Och de avtalade löneökningarna är, åtminstone i fallet Österrike, något som de svenska facken strävar efter. Höjningar på dryga fyra procent i ett ettårigt avtal är till och med en halv procent mer än vad Facken inom industrin krävt.

I Finland blev den slutliga uppgörelsen något mer blygsam, men den innehöll ändå löneökningar, engångsbelopp och förbättringar av villkor som kostnadsberäknas till drygt tre procent om året.

Uppgörelsen är tvåårig och ger direkta löneökningar i år på 2,4 procent och höjningar på 1,9 procent nästa år. Till detta kommer ett engångsbelopp på 150 euro (1 400 kronor) som utbetalas i januari 2012.


Läget i våra avtalsförhandlingar är att nu har OPO (Opartiska ordförandena) klivit in och lagt medlingsförslag. Svar på dessa ska komma senast på fredag kl 13.00

Som Görans tankar och bagateller skriver. Spänningen stiger.Mer i ämnet
LO-tidningen, LO-tidningen, LO-tidningen, LO-tidningen, Ekot, di.se, di.se, di.se