30 november 2011

Fas3 en varböld

Arbetslösa sopas under mattan.


Fas3 biter sig fast som en varböld, regeringen besvarade oppositionens utskottsinitiativ med att skärpa kontrollen på anordnare och att det ska bli bättre möjlighet till utbildning. När regeringen pratar om utbildning i Fas3 så innebär det möjlighet till arbetsmarknadsutbildning (en kortare) som bedöms leda till arbete. Det ska gälla året ut.
Fas 3 har ökat med 342 personer redan, sedan månadsstatistiken för oktober månad lades upp, enligt arbetsförmedlingens sida.

Det rullar med andra ord på och fler och fler hamnar i gruppen hopplösa fall, som verkar vara regeringens sopstation för arbetslösa. Äldre, yngre, sjuka, friska, utförsäkrade, försörjningsstöds tagare och handikappade, alla med väldigt lång arbetslivserfarenhet eller ingen alls, klumpas ihop i en enda kategori. Vart ligger logiken i det?

Hillevi Engström säger gärna:

”vi ger inte upp en enda människa”

Det är just vad hon gjort. När hon i nästa andetag kan säga att:

”den här gruppen är de som tidigare fick förtidspension”.

Jag undrar vad hon grundar det på? Har Hillevi Engström inte alls hängt med i arbetsmarknadspolitiken? Vet Hillevi Engström alls vilka hon pratar om? Fas3 är och förblir en varböld, en böld som det inte går att ta hål på. I alla fall inte före 2014...