9 september 2011

Arbetsförmedlingen ljög om Fas3 rapport – JO anmäld


Rapporten Uppdrag Granskning lyckades få fram.

Enligt Journalisten.se så begärde
Mikael Pettersson på SVT:s Uppdrag Granskning att få ta del av en intern revisionsrapport om det så kallade Fas 3 från Arbetsförmedlingen. Presstjänsten på myndigheten nekade hans begäran med hänvisning till att rapporten inte var färdig, och att det därför handlade om arbetsmaterial och inte en allmän handling.
Det visade sig vara osant. En researcher på Uppdrag Gransknings hittade revisionsrapporten underskriven, diarieförd och expedierad på arbetsmarknadsdepartementet.


Arbetsförmedlingen har alltså medvetet ljugit och nu har Mikael Pettersson JO anmält det hela för att få saken utredd.

Genom att hävda att rapporten inte var färdig försökte Arbetsförmedlingen undanhålla allmänheten en angelägen rapport som innehöll kritik mot en av Sveriges mest omdiskuterade arbetsmarknadsåtgärder.


Frågan är, hur trovärdiga är Arbetsförmedlingen?
Mikael Pettersson till Journalisten.se

Jag tror inte att det är ovanligt att myndigheter agerar på detta sätt och försöker undanhålla färdiga rapporter med hänvisning till att de är arbetsmaterial. Hade jag varit en vanlig nyhetsreporter hade jag nog aldrig fått tag på rapporten, men nu hade jag en jätteduktig reporter som dammsög departementet och hittade den.


I Uppdrag granskning 4 maj avslöjades hur Arbetsförmedlingens ledning uppmanat chefer landet runt att ge en positiv bild av Fas 3 – ett initiativ som togs som en direkt följd av att SVT inlett en granskning.

Snopet för Arbetsförmedlingen, sanningen brukar komma fram…

Fördjupning i ämnet: SVT blogg om Fas3 och här är resultatet av Uppdrag Gransknings arbete.