10 augusti 2011

Arbetsmiljöbrott ska bli dyrt!Arbetsmiljösanktionsutredningen har överlämnat sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Utredningen föreslår effektivare och skärpta påföljder vid överträdelser av reglerna i arbetsmiljölagen och arbetstidslagstiftningen.

Utredningen konstaterar att de förelägganden och förbud som Arbetsmiljöverket får meddela gentemot de arbetsgivare och andra som har skyddsansvar är effektiva sanktioner. Utredningen konstaterar att få miljöbrott anmäls och att få fälls i domstol.
För att komma arbetsmiljöarbetet ska bli effektivare, tydligare och mer enhetligt föreslås:

  • att Vites förläggande ska höjas från 100.000kr idag till 1.000.000kr.
  • att förelägganden och förbud alltid ska förenas med vite.
  • att sanktionsavgift kan tas ut för förfluten tid.
  • att Arbetsmiljöverket kan ingripa med förelägganden och förbud för att få till stånd rättelse för framtiden.Länk till utredningen: SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner