10 augusti 2011

Ännu en LO-topp slutar - öppnar för nystartLO-tidningen:

Ulla Lindqvist som suttit i LO:s högsta ledning sedan år 2000. Senast som vice ordförande har flaggat för sin avgång vid kongressen 2012.

– Det här skapar förutsättningar att göra något som är hållbart på sikt. Nu kan förbunden och valberedningen tänka nytt både när det gäller ordförande och vice ordförande.


Nu när både Ulla Lindqvist och Wanja Lundby-Wedin slutar så behövs det nya namn.

Görans tankar och bagateller resonerar om detta

Huru hon på detta sätt vill öppna upp för Karl-Petter Thorwaldsson som ny LO-ordförande lär väl bli osagt. Såväl Ulla som Karl-Petter har ju sitt fackliga ursprung i Metall, dagens IF Metall.

Ullas beslut öppnar upp för en föryngring av LO:s ledning. Nu har bägge de kvinnor som idag utgör LO:s ledning tillsammans med Per Bardh aviserat att de lämnar sina uppdrag. Det blir därför viktigt att finna åtminstone någon duktig kvinna till att väljas in i LO-ledningen. Spontant känner jag att Hotell och Restaurang Facket och Handels borde fundera över om inte de förbunden har duktiga kandidater att presentera.


De få intryck jag hunnit skaffa mig av Ulla är att hon med brutal effektivitet svingar ordförandeklubban på diverse kongresser.


Ulla Lindqvist började som lagerarbetare och avsynare på Alfa Laval i Södertälje 1973. Ett år senare blev hon invald i verkstadsklubbens styrelse som sekreterare och studieorganisatör.
1978 blev hon anställd på Metall som den första kvinnliga ombudsmannen. Då var hon 24 år.
1990 blev hon biträdande avtalssekreterare på Metall och tre år senare förbundssekretare. Hon valdes in i LO-ledningen på kongressen 2000.


Mer info om Ulla Lindqvist
Presentation
Tal och artiklar