2 augusti 2011

8 av 10 fas 3-deltagare är de verkligen nöjda?


Så har DN då slagit på stora trumman för regeringens kronjuvel i sin arbetslinje fas 3. Som en god representant för högerns ekokammare gör man sitt jobb och berättar att nästan 8 av 10 deltagare är nöjda med sin plats i fas 3.

Så vad är man nöjd med? Ja, som en fas 3-deltagare formulerar sig efter att ha läst rapporten. Det är en skillnad på äpplen och päron
Äpplen: är ju om man trivs med det man får göra hos arrangören, det får jag säga att jag gör trots att det inte gynnar min situation som arbetslös, men detta kan man inte tacka AF för.

Päron: är ju om man är nöjd med FAS3 som verktyg och hanteringen från AF, det är jag MYCKET MISSNÖJD med.
I rapporten kan man vidare läsa att
Av de totalt sett 36 900 deltagare som gått in i fas 3 har 5 500 eller 15 procent lämnat och gått till arbete eller utbildning.

Gått vidare till arbete eller utbildning? Det är skillnad på arbete och utbildning! Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen klumpar ihop dessa två kategorier i sin rapport? Innan sådan uppdelad statistik finns att läsa är det lätt att snarare tolka det så att dessa personer helt har tröttnat på systemet och sökt sig bort från det istället. Speciellt när man i fas 3 inte ens har rätt till utbildning (något förändrat sen utskottsinitiativet). Närmare arbetsmarknaden upplever sig i alla fall inte deltagarna ha kommit vilket man kan läsa i rapporten.

För det är väl ändå det som är det syftet, att stärka sin anställningsbarhet och att få ett arbete? Så vad svarar deltagarna på den frågan då?
På frågan om fas 3 platsen har påverkat chansen att få ett vanligt arbete svarade drygt hälften att det inte är så. Medan en fjärdedel anser att det förbättrar chanserna och lika stor andel anser att det försämrar chanserna.
Vänta nu här, det måste DN med flera ha missat, (trots att det står direkt efter stycket om att 8 av 10 är nöjda).

Står det verkligen att 75 % av de tillfrågade deltagarna anser att deras chans till ett arbete är oförändrat eller till och med försämrat i och med deras deltagande i fas 3?

De har troligen rätt i sin farhåga. Speciellt när man ser hur många som hade kontakt med sin arbetsförmedlare.

På frågan "har Arbetsförmedlingen medverkat till att ordna möten med arbetsgivare de senaste 30 dagarna?" svarar 94 % att de inte har gjort det. Ser man sen vidare på hur ofta man träffar en arbetsförmedlare så svarar 75 % att man träffar sin arbetsförmedlare en gång i halvåret eller ännu mer sällan.

Så, så nöjd kanske inte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ska vara.

Svenskt Näringsliv kan dock vara nöjda, för en slutsats som läggs fram i rapporten är att förbudet mot riktiga arbetsuppgifter bör tas bort. Så nu kanske de får behålla och utöka sin gratis arbetskraft, eller gratis... företagen får ju till och med betalt för deltagarnas tid.

UPPDATERAT 2:
Ytterligare en person förutom den nedanstående har direkta erfarenheter från AF:s undersökning. Här är dennes kommentar.
Jag gjorde en enkät från Af på nätet för ett tag sedan och sågade dem jäms med fotknölarna - ett par dagar senare fick jag ett mejl från dem där de förklarade att de gjort ett misstag och inte skulle använda mina svar eftersom jag inte ingick i urvalsgruppen!?

UPPDATERAT 1:

En av deltagarna i undersökningen har reagerat och varit vänlig nog att tillåta mig att publicera hans reaktion på rapporten.
Jag heter Roger Jansson (Ändrat namn) och är en av dem som svarat på enkäten som ligger till grund för Rapporten. Just nu är jag så jävla upprörd så jag vet snart inte vad jag gör! I enkäten fanns bara frågor om AF och anordnaren i fråga. De flesta hos min anordnare har det bra, vi blir inte slagna och blir behandlade som vuxna människor. Om man som tillfrågad inte vill ljuga AF rakt i ansiktet så går man då med på att villkoren är okey, t o m bra.
Och AF bryr sig, jag menar de kom ju personligen och intervjuade oss en och en för att utvärdera Fas 3. Åtminstone trodde vi det !
I AF:s rapport står det 70-80 % är nöjda med sin PLATS.
Detta har på något mystiskt vis blivit till att samma procentsats är nöjda med FAS 3.
Detta är bara inte sant. Det vet vi och de som beställt undersökningen och formulerat frågorna !


Bloggar i ämnet:
Ann-Sofie Wågström om att 8 av 10 är nöjda med jobbgarantin enligt Af:s egen rapport, Peter Högberg om så bra då eller?, Sig-Britt Ahl om fas 3 slaveri? Ylva Johansson framför skarp och korrekt kritik mot fas 3, Martin Moberg om att ekokammaren går till försvar för fas 3, Skumrask ifrågasätter att Arbetsförmedlingen utreder sig själva, Lars Björndahl (M) undrar vad som är sant om Fas 3, Bengt Fredriksson är förbannad, Alliansfritt Sverige om att Fas 3:are får inte jobba - gillar läget

Media:
DN, Ekot, SvD, LO-tidningen 1, LO-tidningen 2, Sveriges Radio, SR 2
Politometern