25 juni 2011

Kulturministern tycker att författarna är värda ett öre, och inte ett enda öre mer.Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) höjer ersättningen till författarna för utlåning på biblioteken med den svindlande summan ett (1) öre för 2011 och noll (0) öre för nästa år. Det innebär att nivån på grundbeloppet höjs från 1,32 till 1,33 kronor.

– Vi ville ha en höjning med 10 öre per år, bara för att komma ikapp det övriga samhället. Det här betyder en höjning med 0,75 procent att jämföra med övriga samhällets lönehöjningar på 3,4 procent, säger Sveriges Författarförbunds ordförande Mats Söderlund till KulturnyttI ett pressmeddelande uttalar sig Kulturministern så här:

- Jag beklagar att vi inte kunnat nå enighet med motparten om nivån på biblioteksersättningen. Samtidigt har den nuvarande förhandlingsordningen stora brister, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.http://www.blogger.com/img/blank.gif

- Jag tycker att vi ska ha öppna och rättvisa bidragssystem, i stället för ersättningar som görs upp i slutna förhandlingsrum. Därför har regeringen bett litteraturutredningen se över den nuvarande förhandlingsordningen, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.


Medvetet eller omedvetet glömmer hon då bort att biblioteksersättningen inte är ett bidrag, utan en ersättning för att författarna ger avkall på sin äganderätt när deras verk görs tillgängliga gratis på biblioteken.


Andra som skriver om detta:
PO Andersson, Alliansfritt Sverige, Kulturbloggen

Media:
Dagens Nyheter, Sveriges Radio