26 maj 2011

Ingen utredning: ”Fas 3-are är inte anställda”


Justitiekanslern kommer inte att inleda någon brottsutredning av arbetsförmedlingen som stängde av deltagare från fas 3 efter att de i media klagat på villkoren. Motiveringen?
”Trots att kvinnorna lämnat in en gedigen bevisning lägger Justitiekanslern ner brottsundersökningen. De ansvariga tjänstemännen kommer inte att straffas, det är innehållet i JK:s beslut som kom på tisdagen.

[…]

Om Arbetsförmedlingen bestraffat någon på grund av uttalanden i media bryter myndigheten mot lagen. Men enligt JK gäller lagstiftningen endast anställda, inte arbetslösa i fas 3.”
Saken kommer att undersökas, men undan sanktioner - avstängningen var laglig.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) sa i riksdagen för en tid sedan att
”Det är inte heller så att den som har en synpunkt eller ett klagomål på något sätt ska bestraffas. Tvärtom ska man ta till vara människors synpunkter.” (anf 36)
Upp till bevis.