24 april 2011

Att säga jämställdhet, är att göra jämställdhet. Det är frågan.


I Norge går jämställdhetsarbetet i full fart framåt. Vi vet att Norge sedan några år tillbaka har en lag om att en bolagsstyrelse måste minst ha 40% kvinnor/män. Nu har man satsat på förskolan. Dagens Nyheter (Sön 24/4) skriver hur Norge klara att få in fler män i förskolan än Sverige.

I Norge har man dubbelt så många män i förskolan än vad man har i Sverige. De senaste fyra åren har man gått från 4499 till 6738 män medan i Sverige har man stått stilla 20 år. Målet i Norge är att 20% (idag 8,3%)ska vara män i förskolan. I Sverige är det 3,4% män, men en viktig skillnad är att i Sverige har vi inte ett fast mål.
Vad har då Norge gjort för att lyckas så väl:

  • Regeringen har satsat pengar på bland annat särskilda rekryteringsteam för män till förskoleutbildningarna och förskolorna.
  • Resurscentrum för män ska få fram verkningsfulla åtgärder för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor i förskolorna.
  • Lagen tillåter kvotering vid tillsättning av tjänster.
  • Man har tagit fram handlingsplaner och instiftat jämställdhetspriser till kommuner och förskolor som lyckas bra med att öka andelen män i förskolor.
  • Målet är att minst 20% av de anställda i förskolan ska vara män. (Källa DN 24/4-2011)
Något för vår jämställdhetsminister kanske?

Mer om artikeln:

www.regjeringen.no


Lenke til veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager (pdf-dokument)