26 mars 2011

Juholt visade vägen för en progressiv löntagarpolitik


Håkan Juholt svarade på vilket fack han tillhör: "det enda fack jag ingår i är journalistförbundet. Och det är inte bara är i a-kassan taket ska vara högt - utan även i vårt eget parti."
Juholt lämnar tre viktiga och positiva besked i sitt linjetal för löntagare:
Anställningsvillkor och kollektivavtalen ska inte kunna kringgås. Ingen ska behöva uppmanas att starta ett företag för att diska på en restaurang.
Offentlig sektor ska utökas:
  • Alla skall kunna styra sina arbetstider.
  • Alla skall kunna vara med och planera det arbete som ska utföras.
  • Alla skall ha goda möjligheter till vidareutbildning i yrket.
  • Alla skall ha möjlighet att göra karriär: från barnskötare och förskollärare,
  • via till chef för en förskola och eller varför inte till att bli kommunens
  • omsorgschef?
Han tillägger:
  • Den gemensamma sektorn måste vara beredd att erbjuda bättre
  • arbetsvillkor, högre löner och större utvecklingsmöjligheter för att kunna
  • attrahera personal.
  • Offentlig sektorn ska inte subventioneras av kvinnors lägre löner.
Till sist så bjuder Juholt in de tre fackliga paraplyorganisationer LO, TCO och SACO för att förbättra pensionssystemet. Han kopplar ihop pensionen med arbetsmiljön och säger följande:

Nu talas det om att höja pensionsåldern.
För oss socialdemokrater är det viktigare att se till att fler kan jobba till de
blivit 65 år, än att fler ska jobba till 69 år.
När arbetsmiljöarbete prioriteras ned och kontrollen av arbetsmiljön
prioriteras bort, när stressen och osäkerheten ökar- då slits människor ut
i förtid. Därför måste politiken inriktas på ett arbetsliv som inte förbrukar
människor långt före pensionsåldern.
Juholts tal förpliktigar. Att koppla ihop fattigdom med dåliga arbetsvillkor är klokt, precis som att koppla ihop pension med arbetsmiljön och hur offentlig sektor ska öka på grund av bättre villkor för de anställda. Kan Juholt leverera detta kommer löntagarna se stora förbättringar framöver.

Vidare läsning: