6 oktober 2010

Läget på de utsatta myndigheterna - Arbetsförmedlingen

"Arbetsförmedlingen vädjar till regeringen: vi har inte den medicinska personal som behövs för att möta människor i djup kris! Men hela tiden strömmar fler utförsäkrade till myndigheten. Arbetsförmedlare Lennart Berget är en av dem som försöker möta den nya gruppens behov.”
ST Press gör besök hos en av arbetsförmedlarna som får ta emot de utförsäkrade och överslussade.
"Lennart Berget öppnar dörren till sitt lilla rum på Arbetsförmedlingen i Lilje­holmen i södra Stockholm. Han vinkar välkomnande med hela armen.

...de utförsäkrade har visat sig vara sjukare och mer resurskrävande än vad både regeringen och Arbetsförmedlingen hade räknat med.

– På jobbet är jag inte bara arbetsförmedlare. Jag är också pappa, ekonomisk rådgivare, vän och vägvisare."
Under första halvåret i år slussades 23 146 utförsäkrade personer in i Arbetsförmedlingens system, och varje månad kommer fler.