5 juli 2012

Splittring i Alliansen om A-kassan?

I Dagens Industri nu på morgonen meddelar Folkpartiet att de inte längre tycker att den differentierade avgiften i A-kassan är en bra idé.
"Vi måste väl erkänna att den reform vi var med och drev fram inte har givit de effekter som vi önskade", säger partiledare Jan Björklund till SR Ekot. Björklund säger också att han nu kan tänka sig helt enhetliga avgifter. Beskedet innebär att det nu finns olika åsikter inom regeringen — moderaterna har tidigare försvarat dagens system.
Betyder det här nu att det är en ändring i Alliansens hållning till a-kassan. Eller att det finns en splittring i densamma? Betyder det vidare, att det nu finns en majoritet för en återgång till enhetliga a-kasseavgifter över branscherna i riksdagen? Det ska bli spännande att se hur den här dagen slutar.

Ekot var först.


FAKTA: Differentierade avgifter i A-kassan infördes av den moderatledda alliansregeringen med syftet att varje bransch skulle ta riskerna och kostnaderna för sin egen arbetslöshet. Den önskade effekten var menad att fackförbunden skulle känna press att inte ställa så "höga" krav på löneökningar.

Den faktiska effekten blev istället att de som tjänar lite gick ur A-kassan för de inte hade råd. Över en halv miljon människor gick ur 2007. Sen kom krisen och alla de som gått ur och som nu drabbades av arbetslöshet stod utan skydd.

Det differentierade systemet är också ett brott mot principen att alla branscher och alla löntagare är beroende av varandra. Ett enkelt exempel. Finns det inte dagispersonal så kan inte ingenjören gå till jobbet utan att ordna barnpassning på något annat sätt.

Även LO-bloggen och DN skriver om detta