31 juli 2012

Fackligt på Stockholm Pride 2012


Idag tisdag sparkar Stockholm Pride 2012 igång och håller på till och med söndag.
Traditionsenligt är prideparaden 13.30 på lördag evenemangets höjdpunkt tillsammans med Schlagerpopkvällen på torsdagen.

Men även fackförbunden har en självklar plats på Pride.

Så här säger LO:
LO och LOs medlemsförbund deltar i Stockholm Pride för att stärka kunskaperna om hbt-frågor och för att bredda bilden av det fackliga arbetsmiljöarbetet.
Fackets mest grundläggande uppgift är att se till att alla löntagare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet.
– Facket har ett självskrivet ansvar för att bevaka att arbetsmiljön är bra för alla på arbetsplatsen. Det ska vara naturligt för medlemmarna att vända sig till facket om man själv eller en arbetskamrat känner sig mobbad, trakasserad eller diskriminerad, oavsett orsak, säger My Billstam, ansvarig för arbetsmiljö- och diskrimineringsfrågor på LO.
Välkomna att besöka oss i monter 29 under Pride.
En intressant programpunkt står Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening för med sin "unika arbetsmiljöutbildning" Hen-Hon-Han. I
år tar vi därför ytterligare ett steg framåt och ordnar tillsammans med Akademikerförbundet SSR en tredagarsutbildning den 1-3 augusti i Stockholm med fokus på hbt-frågor ur ett arbetsrättsligt och fackligt perspektiv. Utbildningen är delvis förlagd till Pride House och Pride Park. Syftet är att ge våra deltagare – chefer, fackligt förtroendevalda och studentaktiva – möjlighet att förbättra sina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbt-frågor i synnerhet.
MediaCreeper