4 januari 2012

Sömnproblem och ojämlikhet i tjänstemannasektorn

Sömnproblem och otrygga anställningar vanligt bland tjänstemännen. Det slår TCO fast i rapporten "Att sova med jobbet - tjänstemännens arbetsvillkor".

Rapporten visar också att nästan var fjärde anställd kvinnlig tjänsteman mellan 20 och 34 år har en tidsbegränsad anställning. Det är långt fler än bland män i samma ålder där 9 av 10 har en tillsvidareanställning. Trots att andelen tidsbegränsat anställda inom TCO totalt inte har ökat under de senaste tio åren, har det under samma tidsperiod blivit vanligare med tidsbegränsade anställningar för personer under 35 år, framför allt bland kvinnor (TCO).
För många inom tjänstemannasektorn skulle en arbetstidsförkortning snarare innebära en nedgång i arbetstid till heltid, det vill säga fyrtio timmars arbetsvecka, än till faktiskt kortare arbetstid.

Aftonbladet väljer i dagens tidning (4/1) att framställa sömnproblem bland tjänstemännen. Rapporten, däremot, bör ses som en signal om att läget på den svenska arbetsmarknaden är skev; där unga kvinnor har en betydligt osäkrare tillvaro i sina arbetsliv än vad äldre kvinnor och jämnåriga män har.


Läs mer:
TCO
"Vårt arbete gör oss sömnlösa"
Rapporten
MediaCreeper