24 januari 2012

Bemanningsföretagen utnyttjar ungdomars oerfarenhet i arbetslivet


Det blir allt svårare att få arbete i Sverige som ung och utan tidigare arbetserfarenhet. Då borde rimligen glädjen infinna sig efter ett svar av en arbetsgivare som tror på dig. Ja, behovet av arbete för de unga i dagens samhälle rimmar ganska bra med behovet av den arbetskraft bemanningsföretagen har. Problemen hopar sig dock ganska snabbt för de ungdomar som inser att behovet inte ses som en tillgång hos bemanningsföretagen, det ses som en möjlighet till billig arbetskraft och arbetare som inte har kunskapen att säga ifrån när de utnyttjas.

Det finns en tydlig linje hos dessa bemanningsföretag, där som hos gemene arbetsgivare är målet förstås att tjäna pengar. Här ser man en tydlig chans att göra så genom att utnyttja ungdomar utan arbetslivserfarenhet och utan kunskap om vad olika anställningsformer faktiskt innebär. När man på Sveriges radios hemsida ställer frågan "Har du koll på alla olika anställningsformer?" svarar ca 80 % nekande.

En av dessa otaliga anställningsformer är "extraanställning vid huvudsaklig annan sysselsättning".
Sveriges radio har intervjuat Sara (fingerat namn) om hennes erfarenheter
På Saras kontrakt stod det extraanställning vid huvudsaklig annan sysselsättning vilket betyder att man att måste visa intyg när man anställs på att man antingen studerar eller ha ett annat jobb vid sidan av.
Den anställningsformen innebär också att bemanningsföretagen inte behöver betala någon garantilön. Vilket betyder att Sara inte får betalt när hon inte är utsatt på jobb. I nästan ett år och sex månader har hon jobbat för bemanningsföretaget, heltid.
Hon säger att företaget aldrig frågade henne om hon pluggade eller hade ett annat jobb vid sidan av, och nu är hon rädd att hon ska förlora jobbet om hon ber om rätt anställningskontrakt.


Det är en mycket praktisk anställningsform som används för att lura oerfarna ungdomar som inte har tidigare kunskap från arbetslivet. Enligt bemanningsavtalet finns det varken deltids- eller timanställning. Men när man, från företagens sida, medvetet fuskar med de intyg som krävs för att kunna anställas under denna extraanställning så bryter man enligt Tomas Nordström, på fackförbundet Transport, mot kollektivavtalen. Detta görs i syfte att undvika att betala den minimilön som kallas garantilön. Något du har rätt till som anställd på ett bemanningsföretag även om du inte får uppdrag.

Det här är något som, enligt Tomas Nordström, sätts i system hos bemanningsföretag i Sverige. Han hävdar vidare, efter att ha träffat de största bemanningsföretagen i Sverige, att detta är ett utbrett och genomtänkt fusk från företagens sida.
(D)et blir vanligare och vanligare att den här anställningsformen missbrukas.

Det blir allt vanligare att man siktar in sig på den unga arbetskraft i åldrarna 18-25 som är i ett suckande behov av arbete och anställer på detta kontrakt.

Är det här den fria marknadens utbuds- och efterfråganskurva av arbetskraft möts?


Media:
Chatt på sveriges radio med den undersökande reportrarna
Påhittade uppdrag - fusket för att slippa lön

Bloggat:
Självmål i bemanningsbranschen - Görans tankar och bagateller
Uniflex lurar bemanningsanställda - Unionen opinion
Ofrivilliga företagare urholkar arbetsrätten - Utredarna


Det här är garantilön
Garantilön är den minimilön du har rätt till om du är anställd på ett bemanningsföretag, även om du inte får uppdrag. Du får den om du är tillgänglig och inte tackar nej till uppdrag som bemanningsföretaget erbjuder dig.
MediaCreeper