15 september 2011

Regeringens nya recept att öka nyanställningar, sparka folk


Regeringen har startat en utredning som ska göra det billigare för arbetsgivaren att sparka sina anställda, man gör det för att det ska bli lättare att nyanställa. Ni läste rätt.
Regeringen:
"Regeringen har i dag tillsatt en särskild utredare som ska se över regelverket kring tvister i samband med uppsägning och lämna förslag på hur kostnaderna för arbetsgivare vid sådana tvister kan begränsas. Detta är en del i regeringens arbete för att främja nyanställningar"
Idag kan man kortfattat bli av med jobbet på tre olika sätt.
  1. man blir uppsagd av tidsbrist på grund att företaget går dåligt eller går i konkurs.
  2. man blir avskedad för att man ex stulit något.
  3. man blir uppsagd av personliga skäl för att ex inte gör/kan sina arbetsuppgifter ordentligt och då blir det tvist.
När det uppstår en tvist så har man rätt till sin lön under tvisten. Bra tycker de flesta men inte regeringen och självklart inte arbetsgivaren. LO skriver:
"Regeringens förslag innebär en kraftig förskjutning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till arbetsgivarnas fördel. Förslaget kommer, om det genomförs, leda till ökad otrygghet för alla anställda på svensk arbetsmarknad, säger Per Bardh."
Detta är ett beställningsjobb från Svenskt Näringsliv. Att göra det billigare att sparka anställda leder till att det blir lättare för arbetsgivaren sparka någon på grund av personliga skäl. När man sparkat någon så kan man nyanställa. Genialt, nej? Bara väldigt läskigt.

I praktiken så kan arbetsgivaren säga upp dig för han tycker att du missköter dina arbetsuppgifter. Du kommer säkert att vinna rättegången men under tiden ( ca 1 år) så har du då ingen rätt till lön innan det avgörs i domstol. Vem har råd med detta? inte den vanlige knegaren!

Länkar:
MediaCreeper