21 september 2011

Regeringen värnar den svenska modellen - där ingår LASDen Moderatstyrda minoritetsregeringen värnar och försvarar den svenska modellen gång på gång. Här är ett litet axplock.

SvD Den 4 juni 2010
Moderaterna sågar allianskollegornas förslag om att ändrade turordningsregler i LAS och ger tydliga besked om att den svenska modellen på arbetsmarknaden ska behållas


DN 2010-06-04
Moderaterna anklagas för bristande verklighetsinsikt av Svenskt Näringsliv. Och de andra borgerliga partierna förstår inte varför M vill hålla fast vid reglerna om turordning i Las.


Moderaternas promemoria - Den svenska modellen
Den svenska arbetsrätten med lag om anställningsskydd syftar till att ge trygghet i anställningen. Att som anställd kunna känna trygghet på sin arbetsplats är inte bara viktigt för den enskilde, utan utgör även en viktig del i hur svensk arbetsmarknad vuxit fram och fungerar.
[...]
Vår samlade bedömning är därför att det inte bör göras några grundläggande förändringar i anställningstryggheten och turordningsreglerna.


Men det skär sig när man ser hur regeringskansliet själva har behandlat sina anställda i en situation där det uppstått arbetsbrist. Uppdrag granskning har avslöjat de här metoderna för att kringgå lagen om anställningsskydd (LAS).

De uppsagda var i genomsnitt 53 år gamla och hade arbetat 16 år inom regeringskansliet. 13 har varit sjuka eller har haft någon form av arbetshandikapp. Och flera har varit fackligt aktiva. Ingen av dem borde ha blivit uppsagda om arbetsgivaren följt syftet med turordningsreglerna.

När uppsägningar ska göras ska en arbetsgivare dela in sina anställda i så kallade turordningsgrupper. Enligt praxis ska grupperna tolkas brett, det vill säga att alla med liknande arbetsuppgifter ska hamna i samma grupp.

På regeringskansliet gjordes istället yrkesgrupperna väldigt små. Mer än hälften av turordningsgrupperna bestod bara av en enda person. Det betyder att den person som hamnade i den gruppen blev uppsagd, eftersom ingen annan i gruppen jobbat kortare tid.

Ett exempel är regeringskansliets it-avdelning, där det arbetar runt 150 personer. En it-tekniker, som varit sjuk, placerades i gruppen ”Skrivarkoordinator”. Där skulle bara en person sägas upp – han själv.


Reportern säger i avslutningen att inte många uppsagda orkar ta strid om sina felaktiga uppsägningar. Det här blir självklart än värre om personen inte heller får lön under en tvist om uppsägning. Något som regeringen vill införa vilket vi berättat om här och här.
MediaCreeper