30 september 2011

Almegas sju utgångspunkter inför avtalsrörelsen, nu med löntagaröversättning!
Almegas sju utgångspunkter inför avtalsrörelsen, nu med löntagaröversättning!
1. Lokal lönebildning i fler avtal och inga individgarantier
Gamla lösningar har spelat ut sin roll. Kollektiva lönehöjningar stör den lokala löneprocessen
Översättning: Flexibel arbetsgivarlösning för lönesättning på lokal nivå
Det börjar bli tröttsamt att läsa sida efter sida av kollektivavtalstext. De lägstalönenivåer som arbetarna har satt upp stör vår möjlighet att särbehandla och skilja ut de "svaga".
2. Löne- och företagsutveckling måste gå hand i hand
Lönebildning är ett verktyg för att utveckla både företag och medarbetare i rätt riktning. Goda arbetsinsatser ska belönas.
Översättning: Företagets välmående måste vara en fingervisare för lönesättningen
Lönebildningen ska vara underordnad företagets utveckling. Endast de som, förutom sin normala arbetsinsats, utför "det där lilla extra" ska belönas.
3. Människor vill ha inflytande över sin lön
Lokal lönebildning ger mer motiverade medarbetare och högre lönsamhet. Välkomnas av både företag och anställda.
Översättning: Människor vill ha inflytande över sin lön
Individlösningar där arbetstagare och arbetsgivare "kommer överens" enligt ovanstående kriterier (punkt 2) är en lönsam affär. Välkomnas av företagen.
4. Moderna människor vill ha moderna avtal
Medarbetare och arbetsgivare behöver anpassade lösningar som fyller ömsesidiga behov. Bort med stela regler.
Översättning: Vi vill ha moderna avtal
Moderna avtal är inledningsvis innehållslösa och fylls av arbetsgivaren allt eftersom(se punkt 1 till 3) Medarbetare är i alla förhandlingslägen svagare än arbetsgivaren. Vi vill värna om arbetsgivarnas ömsesidiga behov och ta bort alla typer av skyddslagstiftning och avtal som gör det svårare för dessa behov att uppfyllas
5. Alla har rätt till lön men inte till löneutveckling
Alla accepterar att lönen är en slags betygsättning av genomfört arbete. Individgarantierna måste tas bort.
Översättning: Alla har rätt till någon form av lön, men en del är helt enkelt inte värda tillräckligt för att kunna leva på den lönen
Vi tycker att lönen enbart ska vara en slags betygssättning av genomfört arbete. Vi vill inte jämställa sjuka, föräldralediga, handikappade eller socialt svaga med "vanliga" människor. Därför måste individgarantin bort.
6. Frysta ingångslöner
Sänk trösklarna till det första jobbet för dem som står långt bort från arbetsmarknaden. Lönen ökar snabbt när man väl kommer in.
Översättning: Frysta ingångslöner
De ungdomar som vill in på arbetsmarknaden ska givetvis få komma in, men då till en minimal lön. När man väl kommer in har vi utarbetat fantastiska förslag (se punkt 1 till 6) för att lönen ska kvarstå på samma smickrande låga nivå. Länge.
7. Rätt folk på rätt plats vid rätt tid
Nya regler för omställning behövs som bygger på företagens behov och de anställdas behov av anställningsbarhet.
Översättning: Vi gillar inte anställningstrygghet
Vi är enormt trötta på lagen om anställningsskydd, rätt till heltidsfrågor och alla typer av krav från anställda som på fullaste allvar tycker att deras liv ska gå före företagets välmående flexibilitet
MediaCreeper