13 september 2011

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden – Sverige sämst i världen
Det finns sedan, 1 januari, 2009 en lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Denna lag innebär att ingen ska diskrimineras för sin ålder när man söker ett arbete. Ändå görs detta gång på gång. Bara i (S) rapport om Fas3 från arbetsförmedlingen som vi skrev om tidigare i år, går det att se att detta är tydligt.

Företaget Metso var senaste företaget att stämmas för åldersdiskriminering skriver VA nyheter . En 54-årig man anses för gammal för en anställning. Mannen har tidigare vart visstidsanställd i företaget och åberopade företrädesrätten till återanställning hos bolaget om det blev aktuellt.

När Metso nu började återanställa gamla kollegor till honom kontaktade 54-åringen företaget, men fick då till svar att han inte kunde få jobb igen eftersom han var för gammal. Han vände sig då till DO, som nu driver ärendet i Arbetsdomstolen med ett krav på 150 000 kronor i ersättning för mannen.

Marie Nordström är processförare i rättsfallet på DO. Hon hävdar att arbetsgivare måste börja ta åldersdiskriminering på arbetsmarknaden på allvar:
”Det måste finnas plats för äldre på arbetsmarknaden. Det är både en individuell rättighet och en viktig samhällsfråga” säger hon.


Detta är bara ett av alla fall DO fått ta emot.

SAS dömdes i maj 2011 för att de sade upp 25 anställda som var över 60 år. Det var DN som hade en artikel om det och skrev att:

SAS sade upp 25 kabinanställda på grund av arbetsbrist och bestämde att man skulle säga upp de personer som ansågs ”pensionsberättigade” eftersom de ändå hade inkomsten tryggad. Enligt gällande kollektivavtal handlade det om personer som fyllt 60 år. De skulle heller inte ha företrädesrätt till återanställning.


SAS tvingades betala ut 125 000 kr var till de 25 uppsagda.

Konsultakademin skriver i en artikel att:

"De över 55 göre sig icke besvär" verkar vara den allmänna hållningen bland arbetsgivarna. I en undersökning som genomfördes av Manpower 2007 kom det fram att Sverige är sämst i världen på att rekrytera eller behålla äldre.


Svenska Dagbladet hade en artikel i maj i år om hur
40-plussare måste smygas in på arbetsplatserna.


AD (arbetsdomstolen) tog 2009 upp ett fall med en kvinna på 62 år som anmälde en arbetsgivare (Arbetsförmedlingen) för att hon inte blev kallad till intervju, trots att hon var väl meriterad, kvinnan vann och staten blev skyldiga att betala henne ersättning på 75 000 kr.

I december 2009 knappt 1 år efter att lagen kom, hade DO, fått 160 anmälningar, som har lett till en förlikning och ytterligare en stämning. Inget fall hade ännu gått till domstol. Skrev Veteranen då.

Det är inte bara 40+ som diskrimineras utan även mycket unga personer. Att unga som inte har någon arbetslivserfarenhet hamnar i ungdomsåtgärder via Arbetsförmedlingen, gör det inte lättare för dem att få arbete. Att 40+ hamnar i Fas3 med all kunskap och arbetslivserfarenhet är bara ett slöseri med mänskliga resurser.

Arbetsrätten är hotad för en stor del av Svenska folket! Alla som känner sig diskriminerade uppmanar jag att anmäla till DO.


Arbetsrätt ,den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vid tvister om arbetsrättens tillämpning drivs frågorna i Sverige till arbetsdomstolen, som är en partsdomstol, till skillnad från civilrätten som hanteras av tingsrätten.
MediaCreeper