15 augusti 2011

Göra Fas 3 frivilligt?
Jag vill också rekommendera Jon Wemans artikel om den nyligen genomförda undersökningen Arbetsförmedlingen gjorde.

Visserligen har AF istället för enkäter använt intervjuer där de svarande knappast kunnat känna sig trygga om att förbli anonyma (när flera kritiker av Fas 3 stängts av eller utsatts för andra represalier). De har också utelämnat den fråga de som ställt till deltagare i andra program, "hur nöjd är du med åtgärden i sin helhet?", och bara frågat om "din plats", vilket av en del kan ha tolkats som "jämfört med andra platser". Helt i strid med principerna för seriösa undersökningar har de dessutom två nöjd-alternativ, men bara ett missnöjd-alternativ. Men ändå: 77 procent!Det finns en enkel devis man kan hålla sig till:
Riktiga arbetsuppgifter = riktig (kollektivavtalsenlig) lön

MediaCreeper