8 juli 2011

Juholts tal i Almedalen fyllt av reformiver i löntagarnas tjänstSå har då talet i Almedalen från löntagarnas parti, och därmed hela Sveriges, då genomförts med stor bravur och med full reformiver.
Vi har höga ambitioner för ett mer solidariskt, mer jämlikt och ett bättre fungerande samhälle. En sån sammanfattning skulle nog många, inklusive Håkan själv kunna skriva under på. Men några första applådnedrivande citat ska jag bjuda på med hjälp av Sverige Radios referat.

Håkan Juholt säger att han vill börja med en programförklaring: Löntagarnas bästa ska ställas först. Då får man också den bästa skolan, den bästa sjukvården och den bästa äldreomsorgen, säger han.

Fyra uppdrag följde med den nya partiledningen för 100 dagar sedan

Som tredje uppdrag nämner han avregleringar. Han menar att avregleringen av bland annat järnvägen och apoteken inte har fungerat.

– Samhällsnyttiga verksamheter ska står i medborgarnas tjänst, inte i marknadens.
Detta betonar Juholt med emfas.

Till samma retoriska bild hör det faktum att han upplever att mycket av det gamla har kommit tillbaka i dagens Sverige, och att Socialdemokraterna har högre ambitioner än så.

– Det talades förr (och allt oftare även nu) om en närande och en tärande sektor. Måtte vi aldrig mer komma tillbaka till ett sådant resonemang.


Juholt nämner också att det numera dör en person i veckan i arbetsplatsolyckor. Det är något socialdemokratin vill ta krafttag mot. Arbetslivsforskningen och Arbetsmiljöverket ska få upprättade resurser.


– Vi ska jobba smartare och säkrare, inte fortare.

– Vi tänker upprätta en nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet.

– Vi vill nu se ett utvecklingssamarbete om det moderna arbetslivets villkor
, säger Juholt.Här kan du lyssna på talet i dess helhet

och här ett klipp från talet förtjänstfullt upplagt av VK-bloggen


Media:
Aftonbladet
Dagens industri
Sydsvenskan

Rekommenderad läsning:
Håkan Juholts och Ed Millibands debattartikel om behovet av en ny sorts ekonomi

Här borde talet i skrift hamna så småningom.
MediaCreeper