8 mars 2011

När det begav sig - Till ära av Internationella kvinnodagen


Några viktiga årtal:

 • 1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom hantverk och handel
 • 1874 - Gift kvinna får rätt att förvalta sin enskilda egendom och får råda över förtjänsten av eget arbete, regleras genom äktenskapsförord.
 • 1886 - Första kvinnliga fackföreningen bildas: Hemsömmerskor i Lund.
 • 1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd.
 • 1902 - Kvinnornas Fackförbund bildas, främst bestående av sömmerskor.
 • 1904 - Kvinnornas Fackförbund inträder i LO.
 • 1913 - Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män.
 • 1935 - Kvinnor får lika stor folkpension som män.
 • 1939 - Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst. Lagen undantar småföretag (mindre än tre anställda) och gäller endast om man haft sammanhängande anställning i minst två år.
 • 1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster). Kvinnorna i riksdagen enas om en motion: Lön efter prestation, avskaffande av kvinnolöner.
 • 1960 - Lika lön för lika arbete för kvinnor och män.
 • 1971 - Särbeskattning införs.
 • 1974 - Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkring införs.
 • 1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen
 • 1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
 • 1983 - Alla yrken öppna för kvinnor - även inom försvaret.
 • 1995 - Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män på alla arbetsplatser.

Löneskillnader:
På hela arbetsmarknaden är kvinnors genomsnittliga timlön 20 procent lägre än männens. Inom LO är löneskillnaden i genomsnitt 10 procent och har så varit under cirka tjugo år. I de branscher där den fackliga organisationen aktivt arbetat med lönekartläggningar, analyser av skillnader, genomtänkta lönesystem och arbetsvärdering har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat.
Vi tar det en gång till.
 • 1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster).
 • 1960 - Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.
 • 1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen
 • 1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
 • 1995 - Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män

Ändå tjänar kvinnor i genomsnitt 20 % mindre än män. Så det finns kvar att göra, inte bara vad gäller löner.

Vidare läsning:
MediaCreeper