14 mars 2011

Lärarnas löner nedprioriteras trots att varannan vill byta yrkePolitikernas utlovade prioritering av skolan och lärarna uteblir, säger Eva-Lis Sirén i Lärarnas nyheter

— Vi förutsåg att 2010 kunde bli trögt. Men nu säger signaler att man, trots stora överskott, budgeterar för avtal på lägsta nivå även för 2011. Då hamnar man på 1,5 procent vilket är lägre än den förväntade inflationen.

Har kommunerna inte förstått vad avtalet innebär?

— Politikerna överlåter åt tjänstemän att sköta lönepolitiken. Och då rullar det på i gamla hjulspår, lönesättningen blir en teknikalitet i stället för ett instrument för att åstadkomma utveckling.Samtidigt visar en enkät att mer än var fjärde lärare överväger att byta yrke. Lönen är en avgörande faktor. Kanske inte så konstigt när skillnaden har ökat ytterligare jämfört med andra branscher med lika lång utbildning. Nu är skillnaden 12 000 kr i månaden jämfört med en civilingenjör.
MediaCreeper